В края на всяка една година е време за равносметки, а отминаващата 2020-а ще се запомни дълго. Предизвикателствата на работното място се превърнаха в сложни за решаване ребуси, в които едва ли има еднозначно решение. Наложи се да бъдем апаптивни във всякакви условия и да тестваме сериозно собствените ни възможности да реагираме на задалите се обстоятелства.

Затова и ние решихме да хвърлим поглед върху отговорите ви от нашите най-интересни анкети през 2020-а. Със сигурност събитията на пазара на труда повлияха значително на настройката ни за това кое е важно. Ще погледнем назад в последните няколко месеца, за да рагледаме заедно любопитни акценти от вашите отговори в избрани от тези анкети:

1. 2/3 от вас продъжават да търсят нова работа в специализираните сайтове за кариерно развитие. Нараства процентът на хората, които търсят алтернативни начини и канали, сред които личат - създават контактна мрежа от подходящи за целта хора или търсят в самите сайтове на компаниите.

2. Всеки четвърти от анкетираните е загубил работното си място през последната година, а всеки трети е пропуснал възможност за повишение. Цели 10% от хората са получили повишение и допълнителни опции за професионално развитие. За 30% кризата не се е отразила по никакъв начин.

3. 2/3 от вас са ползвали болничен само когато са имали здравословно неразположение. На всеки 6-и се е наложило да ползва болничен, заради грижи за свое дете. Всеки 5-и пък въобще не е ползвал болничен. Отпускът е бил предпочитан вариант пред излизането в болничен само при устна забрана от мениджмънта на компанията.

4. При интервюта за работа 1/3 от хората не са се притеснявали да поискат това, което смятат че заслужават. Всеки 5-и е оставил интервюиращият да предложи възнаграждение.

5. Всеки 2-ри от анкетираните е споделил, че на работното му място нямат навика да дават на служителите възможности за социални придобивки, извън регулярното договорено възнаграждение. Всеки 5-и пък е отговорил, че компанията му се старае да дава много нефинансови бонуси.

6. Отново всеки 2-ри е споделил навиците си да проучва бъдещ работодател в социалните мрежи, преди да отиде на интервю за работа. ¼ от хората пък смятат, че този подход е субективен. За всеки 10-и е важно с какви впечатления е останал от самото интервю.

7. За близо 70% от вас мотивационното писмо вече е отживелица и е важно как ще ви стимулира и мотивира работодателят. Всеки 10-и признава, че не би изпратил, дори да е задължително, защото никой не ги чете.

8. Всеки 3-и е споделил, че само възнаграждението е определящ фактор за постъпване на нова работа. Същият процент от хората е отбелязал, че е важно и в каква работна среда попадаме и факторът колеги не е за пренебрежение. Всеки 5-и пък трудно би приел ново предизвикателство, ако не харесва бъдещите си колеги.

9. Ако вие бяхте на мястото на интервюиращия през 2020-а, бихте търсели само кадри с нужния опит, които наистина да помогнат на бизнеса ви, ако вие сте в тази роля. 1/3 поставят мотивацията на кандидата на първо място. Интересите и желанието за развитие на кандидата биха били определящи, ако вие сте мениджър "Човешки ресурси".

10. Всеки 3-и би потърсил отговорност от човека, който го е дискриминирал с нещо в компанията. Всеки 5-и би признал, ако е дискриминиран пред ръководството или би потърсил разрешение на проблема от компетентни органи.

11. Всеки 5-и споделя, че е получил бонус в края на 2020-а, а повече от 1/3 от гласувалите в анкетата са в положително очакване. 30% от вас споделят, че се радват, че все още имат работно място и не са го загубили.

12. Всеки 2-ри очаква трудна 2021-а година. ¼ от хората пък са верни оптимисти и искрено вярват, че ни очакват по-добри времена. Сред оптимистите личи и позицията, че търсят повече признание от мениджмънта на компанията, в която работят и съответно повече мотивация.

Ще оставим възможност за финални изводи на всеки един от вас. Дано ни чака една по-здрава, успешна и изпълнена с позитивизъм 2021-а.