Временната заетост известна още като лизинг на персонал, е бизнес услуга, при която едно юридическо лице (предприятие, осигуряващо временна работа) наема и осигурява на друго юридическо лице (предприятие ползвател) персонал под негово ръководство и контрол. Такава услуга се предоставя до завършване на определена работа или за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

Услугата представлява гъвкаво решение за фирми, които имат нужда от нови или допълнителни служители, но не желаят или нямат възможност да ги назначат за постоянно при себе си.

Правителствата по света постепенно разхлабват мерките и бизнесът може да диша малко по-свободно, но нека това не ви заблуждава - далеч смe от връщане към ситуацията отпреди пандемията.

Ако трябва да сме честни, това вероятно никога няма да се случи напълно. Предстоят, а и вече сме свидетели на сътресения в почти всички индустрии и ще оцелеят само тези, които могат да се адаптират. Това ще рече промяна в почти всички нива на дейността ви, включително подбора и наемането на кадри.

Лизингът на персонал може да се окаже спасителната мрежа, от която бизнесът ви се нуждае.

Ключовата дума тук е адаптация, тъй като ситуацията ще продължи да се изменя постоянно. В момента никой не може да предвиди с абсолютна точност как ще изглежда светът след месеци или години. Може да се окаже, че сте изразходвали ресурси, за да наемете и обучите хора за позиции, които после ще се окажат излишни, а да сте пропуснали да създадете позициите, които може да са животоспасяващи за бизнеса ви.

Без значение дали ще се наложи да премахнете длъжности, да създадете нови или да стартирате временни проекти, които да ви помогнат не само да "държите главата си над водата", но и да изпреварите конкуренцията, лизингът на персонал и наемането на временни кадри е най-подходящият инструмент за това.

Лизингът на персонал ви позволява да се съсредоточите в предвиждането на промените и изготвянето на стратегия.Всичко това ще става без излишно обвързване и ще ви даде възможност да оцените нуждата на компанията си и да реагирате бързо на промените.

Лизингът на персонал и наемането на служители временно ще ви спести много време и пари, което е жизненоважно в ситуация на тежка икономическа криза.

Пресилено е да кажем, че всяка стотинка е от значение, но правилното разпределение на ресурсите не е било толкова важно от години.

Не е за пренебрегване и фактът, че временната работа и лизингът на персонал ще се окажат предпочитана форма на заетост за много хора през следващите години. Точно както бизнесът се размества, така и отделните хора търсят своето място в новата реалност, която най-голямата пандемия от век насам създаде, а това означава, че също ще избягват прекалено голяма обвързаност с една или друга компания.

СЪДЪРЖАНИЕ НА:
Българска Конфедерация по Заетостта е неправителствена организация, която обединява експертиза на водещите компании в сферата на HR услугите в България, съчетава креативност, иновативност, модерни дигитални решения, адаптивност и отвореност към новостите в световен мащаб. Организацията въвежда и популяризира всички добри практики за управление на персонала и HR услугите. Променя и подобрява модела на HR бизнеса, популяризира услугите и възможностите на своите членове.