Има работни места, които трудно бихте напуснали и заменили с друга компания и колеги. Има и такива, от които бихте си тръгнали в първия удобен момент. Причините за всяко от тези решения са много и различни. Но все пак, през настоящата седмица в редовните ни анкети за предизвикателствата на работното ни място, ви питаме:

Кои действия на ръководителите на компанията биха ви мотивирали да сте част от нея за дълго?