Десетки години автобиографията играе основна роля в първоначалната ни комуникация с отделите "Човешки ресурси" на компаниите и ни представя пред тях. Към днешна дата нейното значение не е намаляло, но поставя много въпроси пред много хора за степента на нейната важност.

Затова днешният ни въпрос за предизвикателствата на работното ни място е свързан с тази тема:

Каква значимост отдавате на вашата автобиография?