WorkTalent.com е най-новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж! Регистрирай се, спечели конкурентно предимство с нашето предварително онлайн интервю и видео визитка и кандидатствай!

През отминаващата седмица и във връзка с деня на шегата, WorkTalent.com ви попита: Съществува ли благородна лъжа на работното място?

  • 26% смятат, че е нещо нормално, както за други неща в живота ни
  • 20% са откровени, че понякога се налага
  • 20% са на мнение, че лъжата винаги си е такава
  • 11% са категорични и отговарят с твърдо "Не"
  • 8% казват да на шегата, но не и на лъжата
  • 8% коментират със "зависи дали е за нечия сметка"
  • 7% смятат, че такова определение просто не съществува реално

Участвайте редовно в седмичните WorkTalent.com кариерни анкети!