Който умее добре да контролира емоциите си, умее добре да управлява живота си.

Дали, обаче е толкова лесно да запазите спокойствието, което е нужно, за да не взимате прибързани решения? Точно това е разковничето на проблема. Тук някъде се срещат добрата подготовка и умението за адекватна реакция или иначе казано, теорията и практиката.

Все пак, какво точно означава емоционалната интелигентност? Това е способността ни да разбираме и управляваме нашите собствени емоции, но в същото време и да разбираме тези на другите около нас и да ги взимаме под внимание.

Важни са няколко различни умения, за да приемем, че управляваме добре процеса:

- самопознание, саморегулация, социални умения, емпатия и мотивация.

Възможността, бързо да разпознаваме емоциите, чувствата и потребностите на своите колеги или подчинени е основно средство за насърчаване на качествен и ползотворен работен климат. Възлова се явява и ситуацията, в която успяваме да разберем нуждите на конкуренти на пръв поглед вътрешни екипи и да ги сплотим и убедим да работят заедно като колектив. Емпатията е едно от основните умения на емоционалната интелигентност, което насърчава междуличностната комуникация.

Сигурно ви е направил впечатление фактът, че през последните години, все повече компании обособиха отворени пространства за работа, които позволяват по-пълноценна интеракция и усещане за екипност, за работа в един отбор. Към днешна дата пък са модерни видео комуникациите, които в хоум офис условия, държат жива връзката между различните отдели, колеги и характери.

Най-общото правило, което може да се изведе от горе казаното е, че процесът на адаптация към вашето подходящо поведение, генерирано от емоции ви, ще подобри емоционалната ви интелигентност.

По-силната емоционална интелигентност, гарантира и по-добри качествени показатели за успешно лидерство. За да бъдете добър лидер е нужно да се интегрирате в позитивна комуникационна среда със служителите и колегите ви, а това усещане, да бъде пренесено и в комуникацията с вашите бизнес партньори. Качествата ви за невербално общуване, също ще бъдат оценени, на базата на вашето поведение и действия.

Изводът, който несъмнено можем да направим е, че високото ниво на емоционална интелигентност, може да доведе до много по-голяма производителност на компанията, по-силна сплотеност на колектива, по-добра работна атмосфера, както и до по-сериозно корпоративно самочувствие на всички ангажирани в процеса ваши служители и колеги.