Когато дойде краят на една година, винаги е време за равносметки. Тъй като отново се намираме в такъв период, то въпросът ни през настоящата седмица е свързан с тази тема:

Доволни ли сте от кариерното си развитие през 2022-а?