Вероятно всеки от нас преди интервю за нова работа гради стратегия за това - как ще се държи през неговото времетраене. Никога не е лесно да кажем, че сме успели да предвидим с точност правилното поведение, но обичайно, това си проличава накрая от самия му резултат.

С тази тема бе свързана и кариерната ни анкета през изминаващата седмица. Попитахме ви:

Трябва ли кандидат за работа да е активна страна в интервюто?

- 35% отговарят положително, стига да може да изслушва и не прекъсва интервюиращия

- 19% смятат, че не трябва да е активна страна, а да отговаря точно и ясно

- 12% считат, че преди всичко трябва да бъдем себе си

- 11% споделят, че това е роля на интервюиращия

- 10% са на мнение, че ако искаме да гоним интересите си, трябва да сме активна страна

- 8% отговарят с "Да", за да кажем всичко онова, което сме преценили за важно

- 4% мислят, че това е начинът да се представим по-добре

- 2% виждат показването на лидерски умения във взетата инициатива

Участвайте редовно в седмичните ни анкети!

Вижте всички актуални обяви за стаж:
https://www.idealcandidate.bg/stajove