През изминаващата седмица в редовната ни седмична анкета за предизвикателствата на работното ни място ви попитахме:

Кое от изброените оказва най-голямо влияние върху вас при интервю за работа?

- 24% са избрали опцията "Очакванията ни за възнаграждение и дали ще се случи"

- 13% смятат, че това е моментната ситуация и дали сме от позицията на работещи или безработни

- 10% казват, че това е позицията, за която кандидатстват

- 9% споделят, че това е степента на подготовка и очакваните въпроси

- 9% отбелязват, че това е предварителната информация, която са събрали за компанията, в която се явяват на интервю

- 8% са убедени, че това е етапът от живота им

- 6% са зависими от настроението на интервюиращия

- 4% посочват автобиографията и професионалното им ниво

- 4% отчитат фактора формална / неформална среда на провеждане на интервюто

- 3% се влияят от позицията в компанията на интервюиращия

- 3% смятат тяхното лично настроение преди и през време на интервюто за основен фактор

- 3% казват, че е важно дали кандидатстват по обява или по препоръка на познат

- 1% виждат нагласата си, според локацията на провеждане на интервю

Участвайте редовно в седмичните ни кариерни анкети!

Вижте всички актуални обяви за стаж:
https://www.idealcandidate.bg/stajove