WorkTalent.com е най-новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж.

Днес ще разгледаме темата за случващото ни се на работното място, когато вървим и действаме срещу собствения си комфорт и губим автоматично настройка и желание за работа, което води до непродуктивност и липса на концентрация за извършваните от нас важни задачи. На пръв поглед се открояват 10 важни знака, които алармират, че поетата от нас посока е грешна и е нужно да обърнем специално внимание на случващото се, за да го предотвратим навреме и тушираме последващи възникващи щети:

  1. Започвате да се извинявате повече от необходимото, дори когато не вие лично сте направили някаква грешка.
  2. Продължавате да не търсите промяна и подобрение в начина на общуване с колеги, които се държат лошо с вас.
  3. Oбличате се неподходящо, понякога дори лошо и изглежда, че не полагате грижи за себе си.
  4. Постоянно проверявате телефона си за съобщения и пропуснати разговори, без да сте получили нотификация или позвъняване.
  5. Започвате често да се самокритикувате пред колегите си.
  6. Постоянно се сравнявате с другите с повод и без.
  7. Постоянно си гледате часовника и ставате нервен, когато краят на работния ден е далеч.
  8. Без да се усетите, започвате да се съобразявате с всяко мнение на колега, а дори да имате ваше собствено, никога не го изразявате.
  9. Когато колеги се обръщат към вас, все по-често не ги чувате.
  10. Когато разберете, че задачите ви се движат с огромно закъснение и спъвате развитието на колективните работни процеси.

Публикацията е предоставена от WorkTalent.com