Цените на жилищата в България са се увеличили с близо 40% от 2010 г. насам. Това сочат данните на европейската статистическа служба "Евростат" за второто тримесечие на 2021 година. При наемите на имоти в страната увеличението за последните 11 години е с около 15 на сто.

"Наемите и цените на жилищата в ЕС продължават да се увеличават и през второто тримесечие на 2021 г., като се ръстът е съответно с 1.3% и 7.3% в сравнение с второто тримесечие на 2020 г", отчитат от "Евростат".

Статистиката, показва че в периода след Световната финансова криза - между 2010 г. и второто тримесечие на 2011 г. цените на жилищата и наемите в ЕС са следвали една и съща траектория. След това обаче техните пътища започват да се разминават значително. И през следващите 10 години наемите не спират да се увеличават, докато цените на жилищата се колебаят чувствително.

Спад, застой и пик

След рязък спад на цените на имотите между второто тримесечие на 2011 г. и първото тримесечие на 2013 г. стойностите остават горе-долу стабилни в периода между 2013 и 2014 година. В началото на 2015 г. обаче цените на жилищата започнаха да растат с много по-бързи темпове от наемите.

Така в крайна сметка през периода от 2010 г. до средата на 2021 г. наемите се увеличиха с 16%, а цените на жилищата - с 34 на сто.

При наемите моделът беше различен

При сравнение на рентите през второто тримесечие на 2021 г. и тези през 2010 г. може да забележим увеличение в 25 държави-членки на ЕС и намаление в две.

Най-висок ръст на нивата на наемите отчетоха в Естония (+142%), Литва (+109%) и Ирландия (+66%). Същевременно свиване бе регистрирано в Гърция (-25%) и в Кипър (-3%).

Източник: Евростат