Земеделската земя е една от най-добрите инвестиции в страната за последните години, показва справка на Dir.bg.

Само в разстояние на 8 години тя е удвоила цената си, сочат данни на Националния статистически институт.

Преди дни от НСИ информираха, че цената на обработваемите ниви се е повишила с над 21% през 2022 г., за да достигне до средна цена за страната от рекордните 1 428 лева за декар.

Според окончателните данни за година по-рано, цената е била 1 174 лева, а в края на 2014 г. тя е възлизала на 708 лева за декар.

Най-високи остават цените на нивите в Добрич и Силистра, които са единствените област в страната с цени от над 2 000 лева за декар.

Именно в Житницата на България вече се сключват и сделки за над 4 000 лева за декар.

Какво трябва да знаем за земеделската земя?

При търгуването със земеделска земя винаги се отбелязва категорията на земята. Земеделските земи в България се категоризират в 10 категории според продуктивните възможности на почвите, климатичните условия, релефните и технологичните качества на земята, пригодността й за производство на различни видове растителна продукция и наложените ограничения на използване на земята.

Десетте категории на земеделска земя се определят според оценката на конкретни почвено-климатични условия спрямо пригодността на земята за отглеждане на определен набор от селскостопански култури.

Според разделението на земеделските земи с най-високо качество са тези от първа и втора категория, като то постепенно намалява до десета.

Доходност

Доходността при земеделската земя се определя от рентата, която се получава от отдаването ѝ под аренда. Средната стойност за 2022 г. в България възлиза на 63 лева за декар, спрямо 52 лева за година по-рано и 44 лева към края на 2020 г. 

Най-ниски ренти през миналата година са отчетени в Югозападна България, а най-високи - в Североизточна България. Според НСИ, в Балчик средните стойности достигат до 157 лева, а средно за Добричко - около 125 лева за декар.

Средно за страната доходността възлиза на 4-5%, но в по-плодородните районите тя е над 6%.

Добро вложение ли е земята?

Купувайте земя - в действителност вече никой не я произвежда. Тези думи на Марк Твен са актуални и до днес.

Ако все пак се ориентирате към придобиване на земя, следва да има предвид, че поскъпването ѝ от последните години е значително. Според данни на Евростат земята у нас вече не е най-евтина в ЕС, като по-достъпна е в страни като Хърватия, Словакия, Латвия, Естония, Литва и Унгария.

И все пак - купилите в последните години следва да са доволни от сделките си, тъй като доходността при земята е по-висока, както от депозитите, така и от вложенията на борсата.

Индексът SOFIX на Българска фондова борса е добавил 15.2% в периода 2014 - 2022 г., спрямо близо 102% за обработваемите земи, показват изчисления на Dir.bg

* Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че инвестициите носят рискове и е необходимо да се запознаят обстойно с информация за планираната инвестиция или да потърсят професионален съвет за своите инвестиционни решения.