В края на ноември се очаква да може да кандидатствате по новата програма за саниране, която ще се финансира по Плана за възстановяване, това съобщиха за 3еNews и Dir.bg от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Само преди дни приключи общественото обсъждане и съвсем скоро регионалното министерство ще е готово с окончателните насоки за кандидатстване. Новото е, че средствата от 1,4 млрд. лева се разделят на два етапа. До март месец ще може да участвате за 100% грант за саниране. За първи етап са предвидени 1,1 млрд. лева. От април до края на 2023 г. ще може да получите 80% безвъзмездна помощ, а етажната собственост трябва да осигури 20% по средствата. Бюджетът на втори етап е 294 млн. лева. Възможно е сдружението на собствениците да получи финансиране чрез специален финансов механизъм, коментира в отговори до нас заместник-министърът Десислава Георгиева. Но не става ясно какъв точно ще е този механизъм, а това би трябвало да е предварително ясно за хората.

Какви са условията?

Задължително условие за кандидатстване ще бъде наличието на техническо обследване, архитектурно заснемане, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийна ефективност за сградата. Разходите за тези дейности се извършват предварително от крайните получатели - сдруженията на собствениците. Те ще бъдат възстановени при одобрение на предложението и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, коментира Десислава Георгиева. Но още тук бизнесът и неправителствени организации виждат препъни камък за семействата. Те трябва предварително да извадят средства като нямат гаранция дали ще бъдат одобрени. Това ще спре много от хората въобще да кандидатстват. Общините вече са насърчили хората да си правят и финансират изготвянето на енергиен паспорт и техническо обследване. Бургас например дори със собствени средства е започнала да финансира техническото обследване на всички 200 сгради, които трябва да бъдат обновени.

С предвидените 1,1 млрд. лева ще бъдат финансирани 1000 сгради като знаем, че по предходната програма са били обновени 2000 панелки за 2 млрд. лева. Всички останали ще останат излъгани, коментира Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект". При 66 865 многофамилни жилищни сгради, огромната част от които се нуждаят от обновяване, средствата ще достигнат до едва около 1000- 1200. Това означава, че над 95% от многофамилните сгради и 100% от еднофамилните няма да имат достъп до никакво финансиране за енергийна ефективност в обозримо бъдеще. Отново ще кандидатстват и над 3000 сгради, за които парите от преходната програма не са стигнали, но са били одобрени.

Според плановете на регионалното министерство в двата етапа се предвижда да бъдат обновени многофамилни жилищни сгради с разгъната застроена площ (РЗП) над 3,6 млн. кв. м и над 36 хил. самостоятелни обекта. За да изчислим според плановете на администрацията колко блока ще могат да бъдат санирани, може вземем пример с блок с 74 жилища и 6200 кв. м РЗП. Ако всички блокове са с такъв размер, средствата биха могли да стигнат за малко повече от 500 блока. А както експертите посочват само в София, Габрово и Бургас (най-активните общини) вече има около толкова готови или в процес на изготвяне проекти за кандидатстване.

Но ако блокът ви е голям, но имате енергиен паспорт и добро техническо обследване или вече поне сте взели решение за саниране, имате шанс. Важно е все пак решението за обновяване на сградата да е взето от етажната собственост.

Всъщност интерес е важно да има, за да може ясно да се заяви пред администрацията, е трябва да се вземат бързи решения и да се подготвят алтернативни програми за финансиране със задължително самоучастие на хората. Според експертите дори то може да бъде наполовина- 50% грант и 50% съфинансиране. Като дори може да се предложат механизми и за кредитиране при изгодни условия. Такива механизми държавата все още няма разработени. Възможно най-скоро е важно да има визия за обновяването на сградния фонд поне до края на 2030 година, посочи Цвета Наньова от Българската фасилити мениджмънт асоциация.

Къде се кандидатства за санирането?

Един от най-важните въпроси е къде да подадете своя проект. Доскоро нямаше отговор на този въпрос, но сега става ясно, че това са отново общините. Само преди година те бяха изключени от процеса като мотивът беше, че те имат много други задачи и след като тъкмо хората свикнаха да се обръщат за всичко към тях, нещо се обърка. Поне мнението на специалистите в бранша е, че тези проекти трябва да се управляват отново от общините. Така се и случи. Но различните послания създават смут и притеснение в хората, както и несигурност дали въобще да кандидатстват. Общините също са объркани, не само гражданите. Веднъж те трябваше да кажат на хората, че проектите ще се подават вече в МРРБ, втори път те вече трябва да отново да администрират целия процес по програмата без да я познават в детайли, защото не разполагат с точни указания. Представители на общините коментират, че отговорът на регионалното министерство при въпроси е, че ще ги получат, когато бъдат обявени официално, но през това време хората се интересуват и питат дали например ще бъдат възстановени средствата им за паспорт и енергийно обследване.

Снимка: Рая Лечева

Средствата ще бъдат възстановени само на одобрените проекти, става ясно от отговорите на регионалното министерство. Според бранша обаче съвсем спокойно при положение, че ще получат безплатно саниране, собствениците на одобрените проекти биха могли да прежалят тези разходи. Идеята е да се спести ресурс за повече сгради.

След като сте решили да обновите домовете си, може да изберете фирма за изготвяне на енергийния паспорт от регистър в Министерството на регионалното развитие, а в Агенцията за устойчиво енергийно развитие има регистър за фирмите, които се занимават с енергийни обследвания, каза Тодор Попов от община Габрово.

Според анализи по проект SHEERenov например за панелна сграда гр. София със 120 жилища и 12 150 кв. м РЗП изготвянето на техническо обследване и паспорт за енергийна ефективност ще струва 46 200 лева, а строително-ремонтните дейности ще са повече от 1,7 млн. лева. Средният разход на домакинство за техническо обследване и паспорт излиза 385 лева. За строително-ремонтни дейности по 2920 лева при 20% самоучастие и 80% безвъзмездна помощ.

За сграда ЕПК, в град София със 74 жилища и 6200 кв м РЗП за изготвяне на техническо обследване и паспорт са необходими 43 500 лева, за строително-ремонтни дейности 966 780 лева. Средният разход на домакинство за техническо обследване и паспорт е 590 лева. За строително-ремонтни дейности по 2 600 лева при 20% самоучастие и 80% безвъзмездна помощ, показва информационният формуляр.

Сградите преминават от енергиен клас Е в енергиен клас А, освен това има наполовина намалено потребление на енергия, по-ниски сметки за отопление и охлаждане, повишен комфорт, защита срещу екстремни климатични явления като жеги, студ, гръмотевични бури, красива и приветлива сграда, повишена стойност на имота.

На следващ етап съвсем скоро ще се създаде "обслужване на едно гише". Тези структури ще улеснят реализацията на проекти за енергийно обновяване в сградния фонд, обясни заместник-министърът Десислава Георгиева. Целта е тези звена да предоставят цялата структурирана информация, включително и различните възможности за финансиране и кредитиране на тази дейност. Предвижда се първите звена тип "обслужване на едно гише" да заработят в края на 2022 година, а до края на 2023 г. да има изградени във всички 28 области на страната.

Какви са критериите за оценка?

Най-много точки се получават за процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична енергия в резултат на енергоспестяващите мерки - Y, kWh/год като при над 70% спестяване се получават 25 точки, между 45 и 70% е 15 точки и при спестяване по-малко от 45% е 10 точки. Енергийните спестявания се изчисляват по формула: % спестявания = {общ годишен разход на първична енергия при актуално състояние (преди изпълнение на ЕСМ) - общ годишен разход на първична енергия след изпълнение на ЕСМ} / {общ годишен разход на първична енергия при актуално състояние (преди изпълнение на ЕСМ) } х 100 .

Друг важен критерий е очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи). Затова е необходим валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация - изчислява се като разлика между стойността на актуалните емисии CO2 преди ЕСМ и стойността на емисиите CO2 след ЕСМ.

25 точки се получават при намаляване на емисиите с повече от 250 тона, 15 точки при намаление между 50 и 250 точки, както и 5 точки за по-ниско от 50 тона спад на емисиите на CO2.

Третият критерий е ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база - лв. /kWh/г. Това се описва в сертификата за енергийни характеристики на сграда в експлоатация - изчислява се като се раздели общата стойност в лева на проекта на очакваното количество спестена първична енергия в kWh/г

Ако тази стойност е по-ниска или равна на 1,50 лева тогава се получава максимумът точки, при над 3,50 лева се получава най-малкия брой точки или 5.

Всички тези оценки ще зависят от качествено направените анализи. Но критерият, който създава най-много въпроси е свързан с броя на апартаментите. Допустими за финансиране са всички многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 година. Но 25 точки получават блоковете с повече от 72 апартамента в сградата. Между 72 и 36 апартамента в сградата получават 20 точки, между 38 и 18 апартамента получават 15 точки, а под 18 апартамента в сградата получават само 10 точки.

От значение за избора на предложения е нивото на ангажираност на членовете на етажната собственост към проекта. Ако над 95% от собствениците са подкрепили обновяване, той получава максимум точки- 25, ако го подкрепят под 80% от членовете на сдружението на етажната собственост точките падат на 5. Още допълнителни 15 точки може да добавите ако постигнете подобрение на жилищната инфраструктура след прилагане на мерките за енергийна ефективност. Например постигане на енергиен клас А или по-висок добавят 5 точки, предвиждане на внедряване на ВЕИ в сградата още 5 точки. Условието е след това фотоволтаиците да се ползват за енергията, която е необходима на блока без да се продава енергия. Според специалистите само за ток във входа и общите части, това е нерентабилна инвестиция. Ако проектът предвижда изпълнението на мерки, допринасящи за общия архитектурен облик на града в съответствие с одобрена от общинската администрация наредба предложението също получава 5 точки. Така общият максимален брой точки по процедурата може да бъде 140.

Предложения, получили минимум 72 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата. При равен брой точки проектите ще бъдат класирани по получения брой точки по посочените по-долу критерии при спазване на последователност:

1. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база (лв. /kWh/г).

2. Процент енергийно спестяване в годишното потребление на потребна енергия в резултат на енергоспестяващите мерки;

3. Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи);

4. Брой самостоятелни обекти в сградата/блок секцията

Доколко качествено са направени анализите обаче ще бъде въпрос на допълнителна оценка. Как ще се оценява доколко реални са изчисленията и как ще се контролира изпълнението на тези показатели все още е въпрос, на който нямаме отговор. Очакваме още отговори от регионалното министерство, но се надяваме да се получили на повечето от въпросите, които ви вълнуват.

Одобрените, но не финансирани по предишната програма над 300 сгради ще трябва да кандидатстват отново.