След като в началото на ноември бъдат одобрени насоките за кандидатстване за саниране на жилищните сгради по Плана за възстановяване и устойчивост, можем да подаваме заявления пред общините. Това каза в интервю за БТА служебният заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева.

По Плана Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще инвестира над 1,4 млрд. лв. за енергийна ефективност на жилища с минимум 4 апартамента и повече от един собственик във всички 265 общини на страната. Кандидатстването ще е до 31 март 2023 г., а сдруженията на собствениците ще получат безвъзмездно 100 процента от средствата за саниране. Вторият етап за кандидатстване ще продължи до 31 декември, като одобрените жилищни сгради ще получат 80 на сто безвъзмездна финансова помощ от Плана, а останалите 20 на сто ще са за сметка на собствениците.

Междувременно, ако все още нямаме сдружение на етажната собственост, е необходимо то да бъде учредено по реда на Закона за управление на етажната собственост, защото кандидатстването става само чрез тази организация. Ако пък вече имаме такова, трябва да проверим документите на сдружението за това дали то не е създадено единствено за целите на друга програма или проект, посъветва заместник-министърът. Последните предложения за промени в ресорния закон предвиждат редица облекчения при вземането на общото решение за саниране, те обаче трябва да бъдат приети от Народното събрание. С предложените промени в закона за етажната собственост хората ще бъдат по-защитени и информирани при избора си на професионалните домоуправители, като идеята е да има специален регистър на тези фирми, които пък трябва вече да имат и застраховка "професионална отговорност", да отговарят на определени изисквания за квалификация, напомни заместник-министърът.

Успоредно с това трябва да предвидим средства за техническото и енергийното обследване на сградата, като цените ще са по референтни стойности и за квадратен метър се очаква да са не повече от 5,10 лв. без ДДС. Ако бъдем одобрени за саниране, парите ще ни се върнат. Останалите ще имат проектна готовност и ще могат да опитат във втория етап на програмата и поне частично да покрият собственото си финансиране.

По тази програма ще можем с европейски средства да променим вертикалната инсталация в хоризонтална и да поставим индивидуални измервателни уреди пред входната си врата. Допустимо е това да стане само в общите части. Георгиева напомни, че по тази програма ще можем да монтираме ВЕИ инсталация общо за входа, която трябва да бъде оразмерена само за нуждите на сградата. Точната мощност ще бъде предписана в енергийното обследване на сградата.

Колкото е по-енергонеефективна сградата, в която живеем, според енергийните и техническите обследвания, толкова по-големи ще бъдат шансовете ни да спечелим повече точки при кандидатстването за саниране. Целта е да се подкрепят старите блокове, които имат най-голяма нужда и така ще се постигне много по-голямо спестяване на енергия, посочи заместник-министърът. Сред условията за кандидатстване е санирането на блоковете да бъде извършено в синхрон с изискванията на ресорна общинска наредба или указания за архитектурния облик на сградите. Целта е не всеки да прави каквото си иска саниране, а да има синхронизиран подход, коментира Георгиева. В някои общини вече има такива наредби, ние искаме да стимулираме повече общините да приемат подобни изисквания, допълни тя. Ако сами сме си санирали апартаментите, по програмата няма изискване то да бъде премахнато. При обследването ще се покаже, ако е необходимо, с колко да се подобри. Например - при поставена изолация от пет сантиметра, а по стандарта на програмата - 8, тя просто ще бъде допълнена.

Допустими за саниране ще са устойчиво конструктивни сгради - блокове или блок секции, проектирани преди 26 април 1999 г., без значение от вида строителство. Собствениците ще са задължени да регистрират сдружение с най-малко 67 на сто съгласие за участие в програмата, както и 100 процента съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности.

Освен задължителните обследване за енергийна ефективност и паспорт, сдружението ще трябва да сключи и партньорски договор със съответната община и да бъде изготвена индикативна количествено-стойностна сметка.

Всички сгради, които ще бъдат подкрепени по новата програма, трябва да постигнат енергиен клас "B" и минимум 30 процента спестявания на първична енергия.

Сред дейностите, които ще са допустими, са подмяна на дограми, монтаж на топлинна изолация по стени, покриви, подове.

Крайният срок за усвояване на средствата за енергийна ефективност на жилищните сгради по Плана е 2026 г.