Ако преди по програмата за саниране на многофамилните жилищни сгради бяха обновени 2000 панелки за 2 млрд. лева, сега предвидените по Плана за възстановяване 1,1 млрд. лева ще стигнат за 1000 сгради със 100% безвъзмездна помощ. Това анализира Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект" по време на събитие пресклуб: "Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд." В същото време 66 000 многофамилни сгради имат нужда от обновяване и още над един милион еднофамилни къщи, които са половината от сградния фонд в България, допълни Цанев.

Решението е само едно, възможно най-скоро да се даде възможност на хората, които желаят да подобрят енергийната ефективност в своите домове, за да намалят разходите си за отопление през зимата и дори охлаждане през лятото, да получават достъп до алтернативни програми и финансиране, което да бъде без 100% грант. Искаме паралелна програма с възможност за финансиране на обновяването в най-кратки срокове, коментира Цанев. Публичните пари няма да стигнат за всички, в момента вземаме от много хора и даваме на малко, 95% от хората няма да имат достъп до никакви средства, това ще са главно хората в малките градове. Но както показват критериите, ще бъдат изключени и по-малките кооперации под 72 жилища, в момента не може да кандидатстват и собственици за част от блокове. Трябва да обърнем цикъла и да има съучастие от страна на собствениците.

Към момента е ясно, че за всички одобрени кандидати, ще се възвръщат средствата за енергийно обследване. Енергийното обследване е около 300-400 лева на домакинство. Но безумното в случая е, че избрани ще получат както безвъзмездно финансиране, така и поемане на разходите за обследването, а биха могли да поемат поне него, коментират специалистите.

Първият етап на процедурата със 100% грант ще има два крайни срока за кандидатстване до 15 февруари 2023 г. и до 31 март 2023 година. Следващата процедура ще бъде с 80% грант и 20% съфинансиране от страна на собствениците. Вече тогава трябва да започне да се прилага дефиницията за енергийна бедност. Докато има 100% грант, тя няма как да бъде приложена, смятат специалистите. Но всъщност именно тя може да бъде гарант кой да получи 100% безвъзмездна помощ, но това в момента не го виждаме в насоките за кандидатстване.

3e-news.net