Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2021 г. е 838, а новопостроените жилища в тях са 3 390. За година броят на сградите е с 61 по-малък, или с 6.8%, а жилищата в тях намаляват с 533, или с 13.6 на сто. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) към края на септември.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 78.2%, с тухлена - 18.5%, с друга - 2.8%, и с панелна - 0.5 процента.

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (75.6%), следвани от жилищните кооперации (14.7%). В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. се наблюдава намаляване в броя на новопостроените къщи и жилищните кооперации и увеличаване в броя на новопостроените вили и сгради от смесен тип.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 123 сгради с 837 жилища, София (столица) - 121 сгради с 832 жилища, и Бургас - 99 сгради с 440 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (36.6%), следват тези с две стаи (35.8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.7 на сто.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2021 г. е 336.5 хил. кв. м, или с 6.3% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., а жилищната площ намалява с 6.6% и достига 257.1 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 91.6 кв. м. през третото тримесечие на 2020 г. на 99.3 кв. м през същото тримесечие на 2021 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово - 190.0 кв. м, и Разград - 149.1 кв. м, а най-малка - в областите Враца - 67.3 кв. м, и Варна - 76.0 кв. метра