Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание прие на първо четене промени в ключови текстове на Закона за данъка върху добавената стойност.

Една от поправките, предложена от Националната агенция по приходите засяга данъчните облекчения.

По-конкретно, ако човек направи легален ремонт на дома си ще може да ползва до 200 лв. отстъпка от годишния си данък. Важно е да се уточни, че намалението ще се ползва само от собствениците на имота, който задължително трябва да се ползва като жилище. Не се допуска намаление за офиси, например.

Според изискванията ремонтът трябва да бъде извършен от българска фирма, която да удостовери с бележка или фактура, свършената в жилището работа.

За да се ползва данъчното облекчение, всички обстоятелства около ремонта ще трябва да се впишат в годишната данъчна декларация.

От записаното в законопроекта става ясно още, че данъчното облекчение може да се прилага и за 2020 г. с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50.

Други облекчения

И през следващата година гражданите ще могат да използват 5% отстъпка от данъка за довнасяне при подадена декларация по електронен път. Депутатите обаче ограничиха размерът на тази отстъпка до 500 лева.