Достъпът до ипотечни кредити и лихвите по тях превръщат банките във водещ фактор за пазара на имоти. А ситуацията в момента е повече от изгодна за бъдещите кредитополучатели.

"В зависимост от профила на купувача и от неговата кредитоспособност финансирането на покупка на имот може да достигне до 100-110% от покупната цена", обясниха експертите от ЕРА България. Компанията е една от малкото агенции за недвижими имоти, вписана в Регистъра на кредитните посредници, воден от Българската народна банка (БНБ).

Според кредитните експерти подобни сделки могат да бъдат осъществени чрез специализирани банкови продукти. Те включват допълнителни средства за довършителни работи, ремонт и обзавеждане или пък са в комбинация с потребителски кредит.

Припомняме, че временните ограничения за отпускане на кредити, наложени от част от банките заради коронакризата действаха около два месеца. След това кредитната политика на финансовите институции постепенно се върна в релсите си.

"Въпреки опасенията за прегряване на пазара на имоти, изразено от БНБ и от някои търговски банки съотношението LTV - указващо, какъв процент от покупната цена на имота може да бъде финансиран със заем към момента е 80-90 процента", твърдят анализаторите на пазара. Казано с други думи - в зависимост от типа на закупувания имот, дали е панел или тухла и от пазарната му оценка, изготвена от правоспособен оценител - купувачът може да получи до 90% банково финансиране при покупка на жилище.

Погледнато от друга страна цената на ипотечното кредитиране към днешна дата е на исторически най-ниските си нива.

Лихвата по кредитите за най-добрите потенциални кредитополучатели се движи между 2,5% и 3,0 на сто. Важно е да уточним, че лихвата е част от Годишния процент на разходите (ГПР) по кредита.

Как обаче да получим най-добрата оферта, пасваща на нашите нужди?

Тук на помощ идват кредитните посредници. Тяхната дейност бе регламентирана пред 2016-а чрез Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Според него ролята на кредитните посредници е да са междинното звено между потребителите и банките. Иначе казано те подпомагат избора на потребителите в многообразието от кредитни продукти - спрямо нуждите и възможностите им.

Добрите кредитни посредници познават в детайли изискванията и офертите на всички банки.

"Ако се обърнете към професионалист ще получите възможност да избирате измежду няколко варианта за кредит. Най-ниските лихви се постигат чрез ползване на услугите, именно на такъв специалист", обясниха от EPA България.

Не на последно място, наемането на кредитен посредник спестява време.

От една страна няма да е нужно да обикаляте по банковите офиси или да правите онлайн проучване на специфичната материя. От друга страна специалистите, подпомагат клиентите си при подготовката на изискуемите от банката документи и осъществяват цялата комуникация по одобрението на кредита.

Често детайлите в сделката се оказват ключови за успешното й реализиране. За това е добре сложните сделки да са структурирани от специалисти с познания в покупко-продажбите на имоти, които имат и опит в кредитирането с много и различни банки.

Важно е да отбележим, че за предоставяната услуга крайният клиент-кредитополучател не дължи възнаграждение на кредитния посредник. То се заплаща от банките и не оскъпява кредита.

"Каналът за продажба на заеми през кредитни посредници е изключително изгоден и преспективен за банките. Той не е свързан с твърди разходи за персонал и офиси и е на принципа: има усвоен кредит - има разход за банката, няма сделка - няма и разход за възнаграждение към посредника", разказаха още от ЕРА България.