Бурен скандал разтресе Гърция заради липса на нотариален акт върху архитектурния обект Акропола. От небрежност на службите на Министерството на културата, които не са я декларира в кадастралния регистър, символа на Гърция бе изправен пред гафа да бъде описан с "неизвестен собственик".

Гърция, която до момента нямаше имотен регистър и се прави такъв вписва всички държавни и частни имоти, за които има съществуващи документи. По този начин стана ясно, че липсва нотариален акт за Акропола.

След избухналия скандал Министерството на културата предприе съответно регистриране като ex lege (по право) притежател и излезе със съобщение, в което обяснява въпросната небрежност.

 "Както е известно гръцката държавна собственост върху паметниците, които представляват специално владение е в административните компетенции на Министерството на Културата, в полза на гръцкия народ, на когото принадлежат завинаги", се уточнява в съобщение на Министерството, цитирано от "Български новини".

Отбелязва се, че службите на Министерството на културата са представили документи за неговите недвижими собствености, археологическите обекти и паметници лишени от актове на база археологическото законодателство.

По този начин бе призната изключителната му компетенция да регистрира археологическите обекти и паметници в кадастъра. По време на тази процедура бе повдигнат въпроса за липса на нотариалните актове за самите паметници, след като не бе ясен специалният режим, който ги урежда", подчертава Министерството на културата.

"В рамките на гореспоменатото, след като бе преодолян въпроса за липса на нотариален акт и за Акропола, Министерството на културата предприе съответно регистриране като ex lege (по право) притежател" се казва в заявлението.