Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2020 - 2022 г., е 71,9 години, като спрямо предходния период (2019 - 2021 г.) намалява с 1,7 години, съобщи Националният статистически живот.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 68,3 години, докато при жените е със 7,5 години по-висока - 75,8 години.

Средна продължителност на предстоящия живот за периода 2019 - 2021 г. е била 73,6 години, като спрямо 2018 - 2020 г. тя е намаляла с една година, показва справка в НСИ. Средната продължителност на живота при мъжете е била 70,1 години, докато при жените е била със 7,3 години по-висока - 77,4 години.

Спрямо 2011 през 2021 г. при мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 0,3 години, докато при жените остава непроменена. Спрямо 2012 през 2022 г. при мъжете намалението на средната продължителност е с 2,3 години, докато при жените с 1,8 години.

Снимка: Скрийншот от НСИ

Средната продължителност на живота на населението за периода 2020 - 2022 г. в градовете е с 3 години по-висока (72,8 години), отколкото на населението в селата (69,8 години). Спрямо 2012 г. за населението в градовете е намаляла с 2,1 години, а за населението в селата - с 2,2 години.

Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е 14,2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 12 и 16,1 години. В сравнение с 2012 г. през 2022 г. очакваната продължителност на живота на хората, навършили 65 години, намалява с 1,4 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 69,4 години в област Видин до 74,8 години в област София (столица), като общо в четиринадесет области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област София (8,4 години), а най-малка - в област Шумен (5,9 години).

За периода 2019 - 2021 г. очакваната продължителност на живота е варирала от 70,5 години в област Видин до 75,5 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е била над средната за страната, показва справка в НСИ. В този период тенденцията жените да живеят по-дълго от мъжете се запазва във всички области на страната, но най-голяма е била разликата между двата пола в област Ловеч (8,4 години), а най-малка - в област Кърджали (5,7 години).

Снимка: Скрийншот от НСИ