Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, свързани с отдаването под наем на земеделски земи от държавния поземлен фонд чрез търг. Законопроектът е внесен от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и беше подкрепен с единодушие, предаде БТА.

Със законопроекта се предлага земеделски земи от държавния поземлен фонд да се отдават под наем или аренда чрез търг на местни физически и юридически лица и кооперации, регистрирани на територията на общината по местонахождение на имотите. В мотивите се посочва, че търговете ще са на две сесии, като на първата ще могат да участват земеделски производители, отглеждали през предходните три години зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски и многогодишни фуражни култури, и сертифицирани биологични производители. Размерът на площите, за които ще могат да кандидатстват и да сключват договори, ще може да бъде до този на вече използваните за предходните години, но не повече от 300 декара. На втората тръжна сесия ще могат да участват и останалите земеделски производители, развиващи дейност на територията на общината, пише още в доклада.

Предлага се промяна на условията и реда за отдаване под наем без търг на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни. Имотите ще се разпределят съобразно броя и вида на животните, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади

Записано е, че ползвателите на земеделски земи ще са длъжни в срок до 30 юни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за ползване на земеделски земи, с които ще участват в споразумението за създаване на масиви за ползване.

По време на разискванията Драгомир Петров "Има такъв народ" (ИТН) каза, че ще подкрепят този закон, който по думите му даже е леко закъснял, но уточни, че не са съгласни с намаляването на срока за деклариране на правните основания.

Даниела Божинова (ПП-ДБ) поясни, че има постигнато разбиране срокът да не бъде скъсен, а да остане същият (31 юли). От "Възраждане" също заявиха, че подкрепят измененията.

Депутатите приеха срокът за предложения между първо и второ четене да бъде намален на пет дни.