Здравната вноска няма да бъде увеличена и остава 8 процента от осигурителния доход. Това предвижда проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2024 година. Той ще бъде разискван на заседание на Надзорния съвет на НЗОК в петък, съобщи БНР.

Във финансовата рамка са предвидени разходи за над 8,16 млрд. лева, или с над 1,1 млрд. повече спрямо 2023 година.

В проектобюджета са заложени здравноосигурителни приходи в размер на малко над 7,95 млрд. лева, от които почти 4,9 млрд. лева са приходи от здрави вноски и над 3 млрд. са трансфери за здравно осигуряване.

В разчетите е отразено повишението на минималната заплата на 933 лева от 1 януари догодина. През 2024 г. съгласно писмо от Министерство на здравеопазването са предвидени трансфери за над 173 млн. лева, които са за финансиране на разходите за ваксини, дейности за здравно неосигурени лица и други. За болниците традиционно е предвиден най-големият дял от средствата в здравноосигурителните плащания - малко над 3,5 млрд. лева.

За личните лекари са предвидени над 560 млн. лева, за специализираната извънболнична помощ са заложени 562 млн. лева, а за дентални дейности - близо 329 млн. лева. За лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели са предвидени общо над 2,1 млрд. лева. В това число са плащания за дейностите по отпускане на лекарствата за домашно лечение, заплащани 100 на сто от бюджета на Касата за 39 млн. лева, от които се определят до 3 млн. за финансиране на аптеки в отдалечени, труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност от община, както и с денонощен режим на работа.