През последното десетилетие България губеше сериозно не само населението, здравето и образованието си - България губеше глобалното състезание за икономическо развитие. С кохезионните фондове на ЕС можеше да се постигне значително повече, каза министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер в отговор на въпрос на народния представител Деница Николова относно управлението на програма за "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" и средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Време е да започнем да наваксваме и затова направихме министерството за иновации и растежа, каза Лорер, цитиран от БТА. Една от целите на министерството е бърз и прозрачен достъп на бизнеса до различните налични финансови инструменти. Събираме ги на едно място, за да създадем единни стандарти за оценка, добра ефективност и контрол на разходваните средства. В преговорите ни с ЕК те са обнадеждени, че има правителство след период на политическа нестабилност и заявка за ново обединено управление, базирано на прозрачност на инвестициите и нулева търпимост към корупцията, добави министърът.

С обединяването в една структура на управлението на две европейски програми осигуряваме предпоставка за значително по-добри резултати. Управлението на средствата по евопрограмите ще се прави от служители с дългогодишен опит. Няма нищо ново от това един орган да управлява повече от една оперативна програма, каза Лорер. Коментарите на ЕК ни карат да смятаме, че сме в изключително напреднала фаза на подготвяне на документацията по оперативните програми и ПВУ, съобразявайки се с изискванията на ЕК за демаркация и допълняемост между отделните инструменти и програми, като те се допълват и надграждат, без да се припокриват, каза Лорер.

За мен е важно по какъв начин ще осигурите едно от най-важните изисквания на ЕК, а именно независимото управление и демаркацията между програмите както по отношение на отраслите, така и по отношение на проектите и на дейностите, защото има изискване на ЕК да няма дублиране на дейности и припокриване на цели и и резултати на различните инструменти, каза Деница Николова. Тя призова министъра да работи усилено, защото е възможно България да не получи пари от еврофондовете, ако не управляваме добре програмите. Тя посочи, че през последните два програмни периода на ЕС Еврокомисията не е спирала европорграма, поне по време на управлението на партия ГЕРБ.

Нашият стремеж е максимално ускоряване на икономическия растеж. Истински важният въпрос не е демаркацията, а синергията - иначе казано как всички европейски фондове работят за тази цел, посочи Даниел Лорер.