Комисията за защита на потребителите, съвместно с Българската агенция за безопасност на храните и Националната агенция за приходите, започва от днес масирани проверки в търговската мрежа в цялата страна, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Основен фокус на инспекциите ще бъдат нелоялните търговски практики в търговските обекти, които могат да бъдат предпоставка за необосновано завишаване на цените на стоките. Със завишено внимание ще се следи за нарушения при хранителните продукти.

Инспекторите ще следят дали продуктите реално притежават качествата, които са посочени на етикета; има ли в търговските обекти некоректни съобщения за намаления и дали има реална наличност от намалените стоки в магазина; правилно ли са етикетирани продуктите; има ли търговска информация, която може да заблуди потребителя, и други.

При установяване на нарушения Комисията за защита на потребителите ще санкционира търговците, като глобите могат да достигнат до 50 000 лв. в зависимост от характера на нарушенията, допълва БТА.

Засилените проверки на Комисията са част от мерките за овладяване на цените на стоките чрез въвеждане на ежедневен мониторинг и контрол на цялата верига на доставките от производител до щанда в магазина.​