Професионално ориентиране, намиране на работно място и финансова помощ за наем, режийни разходи и интернет за до 3 месеца - това са част от възможностите, които ще бъдат предоставени на украинските бежанци чрез проекта "Солидарност" на Агенцията по заетостта. Той започва от днес и ще разполага с финансиране от 46.5 милиона лева, осигурени от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

За да участват в проекта, украинците, пристигнали у нас след 24 февруари, следва да се регистрират в бюрата по труда на територията на цялата страна и там, на място, да подават заявленията си.

Включените в проекта ще имат възможност да получат психологическа подкрепа, да бъдат професионално ориентирани, трудово консултирани и мотивирани за започване на работа. Участието в проекта ще им даде възможност да си намерят работа, като с европейски средства ще се субсидира работодател, който предложи пълно или непълно работно време на база минималната работна заплата. Субсидията ще е за период до 3 месеца.

Освен заплатата от 710 лева и дължимите от работодателя осигуровки, Агенцията по заетостта ще плаща и интеграционна добавка от 356 лева месечно, но за не повече от 3 месеца, с която наетите да покриват разходите си за квартира, битови сметки и интернет. Украинските граждани сами ще избират местата си за настаняване и ще посочват това при подаване на заявлението за кандидатстване. Предвижда се възможност самият работодател да осигури квартира, която да бъде субсидирана с интеграционната помощ, като за целта наетият от него човек трябва да посочи, че е избрал по свое желание тази опция, а работодателят трябва да докаже, че стойността на наема не превишава пазарните цени за този вид услуга.

Предвидена е и финансова подкрепа за ментор, който да обучи наетите украински граждани. За него работодателят ще получава половината от минималната работна заплата - 355 лева. Според правилата на проекта един ментор може да отговаря за обучението на от един до седем души.

Работодателите, желаещи да се включат в проект "Солидарност", ще могат да подават заявление за включване в него само чрез електронна платформа, достъпна чрез страницата на Агенцията по заетостта.