Започва номинирането на представители на социалните партньори и гражданските организации за съставяне на новия Икономически и социален съвет (ИСС), съобщиха от институцията. Днес в "Държавен вестник" е публикувана поканата за номиниране на представителите.

Припомняме, че преди седмица стана ясно, че заместник-министър на социалната и трудовата политика Зорница Русинова ще оглави Съвета.

Съветът се състои от председател и 36 членове, разпределени в три групи. Първата група се състои от 12 членове, определени от ръководните органи на представителните организации на работодателите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда. Втората група се състои от 12 членове, определени от ръководните органи на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда. Третата група се състои от 12 членове, разпределени, по един в следните групи: организациите на селскостопанките производители; организациите на производствените кооперации; организациите на занаятчиите; представител на професионално- съсловните организации; представител на организациите на потребителите; представител на организациите на жените; представител на екологичните организации; организациите на хората с увреждания; организациите на пенсионерите; организациите, подпомагащи социално слабите, хората с увреждания или лицата, нуждаещи се от грижи. Една организация може да бъде представена само в една от групите. Третата група включва и двама учени, номинирани от Министерски съвет.

Документите на кандидатите трябва да бъдат представени до 11 януари 2021 година. Това може да стане на хартиен носител или по електронен път като в този случай документите трябва да бъдат подписани с електронен подпис.