За месец и половина регистърът на хазартно уязвимите лица се увеличава с почти 60 процента - от около 7200 души в края на април до 11 500 души сега, съобщи БТА, като се позова на данните на Националната агенция за приходите.

След двегодишно прекъсване на 12 декември 2022 г. НАП поднови поддържането на списъка с хора, които смятат, че имат или биха могли да развият хазартна зависимост. Регистърът не е публичен, достъп до него имат ограничен брой служители на НАП.

Всеки, който смята, че не може да контролира времето, прекарано в хазартни игри и средствата, които изразходва за участие в тях, може да подаде Искане за вписване в регистъра. Документът може да се внесе на място в офис на НАП или да се изпрати по имейл: [email protected], като в този случай трябва да е подписан с КЕП. В искането има възможност да се посочи конкретен период, за който да се извърши вписването, като той не може да бъде по-кратък от две години. Повече информация за възможностите за вписване или заличаване от регистъра има в рубриката "Отговорен хазарт" в сайта на приходната агенция.