Тази година беше успешна за българската икономика и за държавата, каза по време заседанието на кабинета министърът на финансите Владислав Горанов. Заедно с останалите министри той направи отчет пред премиера за свършеното от неговото ведомство през 2019 година.

Три рейтингови агенции оцениха положително кредитния рейтинг на българската държава през 2019 година, посочи Горанов. През март "Фич" увеличи перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг на България от стабилна на положителна, през август "Муудис" повиши перспективата на кредитния рейтинг от стабилна на положителна, през ноември "S&P" повиши дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на страната ни в чуждестранна и местна валута", каза финансовият министър.

Министър Горанов изрази очакванията си до края на април 2020 г. страната ни да успее успешно да финишира дългия си път към включването на българския лев във Валутно-курсовия механизъм ЕРМ2.

За последните години сивата икономика спадна от около 30 на сто през 2016 г. на около 20 процента в края на 2018 година, каза министърът.

Спрямо 2014 г. приходите по консолидираната фискална програма са се увеличили с 50 процента като данъчните приходи нарастват с близо 53 на сто; минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст нараства с 62 на сто, като имаме предвид и плана за следващата година; значително намалява безработицата, като се очаква за следващата година да достигне 4,1 на сто; минималната работна заплата, с увеличението, което вече гласува правителството, ще нарасне спрямо края на 2014 г. с 80 процента; средната работна заплата следва прогнозите от началото на мандата на правителството и се очаква да нарасне, спрямо края на 2014 г., с 62 на сто, посочи Горанов.

С малко забавяне ще започне електронното възлагане на обществени поръчки, посочи Горанов. Той уточни, че от 1 януари 2020 г. всички второстепенни разпоредители с бюджет на МФ и самото министерство, а по график и другите министерства, ще започнат да възлагат обществени поръчки електронно.

В отчета си финансовият министър припомни успешното приключване на две арбитражни дела - с EVN и с Държавния резервен фонд на Султанат Оман. "Оманският фонд претендираше 80 млн. евро, а EVN претендираше обезщетение в размер на 850 млн. евро", поясни министърът.

Преките чуждестранни инвестиции поддържат устойчив тренд - около 3 процента от БВП, инвестициите и вътре в страната са на прилично ниво, като растежът, който очакваме за тази година е между 3.5 и 3.7 процента - реален растеж, който е един от най-високите в Европа, каза Горанов.