От петък, 1 април 2022 г., минималната работна заплата за страната се увеличава от 650 лева на 710 лв. месечно, а минималната работна часова заплата ще бъде 4,29 лв.

Размерът на минималната работна заплата ще се повиши с 9,2 процента спрямо сегашната й стойност. 

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се също се увеличава от 650 лв. на 710 лв., считано от 1 април т.г. Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се увеличава от 420 лв. на 710 лв.

Максималният осигурителен доход за всички осигурени се увеличава от 3 000 лв. на 3 400 лв.

От 1 април 2022 г. размерът на социалната пенсия за инвалидност се определя, както следва: за хора със 100 процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и определена чужда помощ - 160 на сто от социалната пенсия за старост (при 135 на сто до 1 април), за хора с над 90 до 100 процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане - 140 процента от социалната пенсия за старост - при 135 на сто до 1 април, за хора с между 71 и 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане - 130 процента от социалната пенсия за старост, при 125 на сто до 1 април.

Има промени и при минималния и максималния дневен размер на паричното обезщетение за безработица: минималният става 18 лева от 1 април при 12 лв. до 31 март, а максималният от 74,29 лв. до 31 март се променя на 85,71 лв. от 1 април.

Паричното обезщетение за отглеждане на дете до двегодишна възраст от 650 лв. до 31 март става 710 лв. от 1 април.

Максималният месечен размер на гарантираното вземане на работниците и служителите е 1625 лв. до 31 март, а от 1 април става 1775 лв. Еднократната помощ при смърт на осигурен човек е 540 лв.

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност - първите три работни дни от временната неработоспособност се изплащат от осигурителя, а от четвъртия ден на настъпване на неработоспособността - от Държавното обществено осигуряване. Запазва се периодът преди настъпване на осигурителното събитие, доходът за който се взема предвид при изчисляване размерите на паричните обезщетения при временна неработоспособност е 18 месеца, бременност и раждане - 24 месеца, безработица - 24 месеца.

От 1 април т.г. се увеличава доходният критерий за получаване на семейни помощи за деца и той става съответно 610 лева - за получаване на пълния размер на помощта, и от 510 до 610 лева - за получаване на 80 процента от нея. Увеличават се и детските надбавки, като за едно дете сумата се повишава от 40 на 50 лева, за две - от 90 на 110 лева, за три - 135 лева.