Министерство на труда и социалната политика ще предложи промени, с които подоходният критерий при отпускането на целева помощ за деца до 14-годишна възраст при обявена извънредна епидемична обстановка, ще бъде увеличен от 610 лв. на 915 лв. Това обяви по време на парламентарния контрол Деница Сачева, министър на труда и социалната политика.

Министър Сачева изрази надежда по този начин да бъде обхванат по-голям кръг от семейства. Тя уточни, че приемът на заявления по мярката за месечната целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, е започнал на 1 септември 2020 г.

По думите й до 12 ноември в дирекциите по социално подпомагане в цялата страна са приети общо 252 броя заявления, издадените заповеди за отпускане на помощта са 49, а отказите - 113.

При извършен анализ на отказите се установява, че преобладаваща част от тях са с мотив, че детето не се обучава синхронно в електронна среда или че средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ поддаването на заявлението, е по-висок от размера на минималната работна заплата, коментира министърът.

"Едно от нашите предложения, които се надяваме в рамките на следващата седмица да внесем в Министерски съвет, е повишаване на средномесечния доход на член от семейството на 150 процента от минималната работна заплата. В момента това число е 610 лв., ние ще предложим този средномесечен доход да бъде 915 лв", посочи Сачева.

Тя допълни, че се предвижда още да не се взима предвид средномесечния доход на член от семейството за предходния месец, а за месеца, в който детското или учебно заведение, са въведени ограничения заради извънредната епидемична обстановка. "Смятаме, че по този начин ще се разшири обхватът на семействата", коментира министърът.