"Британски модел за Турция" - под това заглавие турският в. "Йени бирлик" цитира идея, изложена от Фридрих Мерц, един от кандидатите за лидер на германската управляваща партия Християндемократически съюз.

Мерц е на мнение, че би могло да се създаде един по-широк европейски икономически район и да се осигури възможност на държави като Турция да участват във вътрешния пазар на ЕС, без да членуват в съюза. Той е отбелязал, че в дългосрочен план няма перспектива за членство на Турция в ЕС и би могло да бъдат обсъдени други варианти. Според него подобни отношения в даден момент би могло да представляват перспектива също и за Русия.

Фридрих Мерц смята, че като модел за отношенията с Турция до известна степен може да послужи търговското споразумение с Великобритания. От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство излезе от вътрешния пазар и митническия съюз с ЕС. След продължили месеци преговори бе постигнато споразумение за партньорство и търговия между Брюксел и Лондон. Според споразумението стокообменът между Великобритания и ЕС ще се реализира без митнически и количествени ограничения, посочва турският вестник, цитиран от БТА.

Докъде стигнаха Турция и ЕС

През 1987 г. Турция кандидатства за присъединяване към тогавашната Европейска икономическа общност, а през 1997 г. страната е обявена за допустима за присъединяване към ЕС.

Участието на Турция в европейската интеграция датира от 1959 г. и включва Споразумението от Анкара за асоцииране (1963 г.) за прогресивно установяване на  Митнически съюз (създаден в крайна сметка през 1995 г. и в сила от 1 юли 1996 г.).

Преговорите за присъединяване започнаха през 2005 г., но докато Турция не се съгласи да приложи спрямо Кипър на Допълнителния протокол към Споразумението от Анкара за асоцииране, осем преговорни глави няма да бъдат отворени и нито една от 15-те отворени глава няма да бъде временно затворена.

В документите на Общността се казва, че обхватът на митническия съюз ЕС - Турция е основан на статута на стоки в свободно обращение, но е ограничен до неселскостопански продукти, както и въглища, стомана, които са предмет само на преференциални споразумения въз основа на техния произход.

Освен това промишлените продукти с произход от Турция, включително преработени селскостопански продукти и продукти от въглища и стомана, се възползват от паневропейската система за кумулация на произхода. Това не важи за селскостопанските продукти.

Кумулацията в случая е термин, използван за описване на система, която позволява продуктите с произход от държава А да бъдат допълнително обработени или добавени към продукти с произход от държава Б, точно както ако са с произход от държава Б ... Правилото може да се прилага само между държави, опериращи с идентични правила за произход.