Външният дълг на Румъния е нараснал през първите седем месеца на тази година с над 8 милиарда евро, най-вече заради заемите, взети от министерството на финансите чрез емитиране на еврооблигации, съобщава в. "Адевърул", цитирайки данни на Националната банка на Румъния.

В съобщение на централната банка се посочва, че нарастването на дълга през първите седем месеца на 2019 г. се дължи основно на емисиите еврооблигации на министерството на финансите с номинална стойност 5 милиарда евро, както и на влиянието на цените на емитираните от публичната администрация ценни книжа на стойност 2,134 милиарда евро.

В периода януари-юли 2019 г. общият външен дълг на Румъния е нараснал с 8,194 милиарда евро, като дългосрочният външен дълг на 31 юли 2019 г. е бил на стойност 73,331 милиарда евро, а краткосрочният - 34,280 милиарда евро, уточнява Националната банка на Румъния.