Вицепремиерът Валери Симеонов обеща по време на форум съдействие на изпълнителната власт за създаване на условия за развитието на автомобилния бранш и за обезпечаването му с недостигащата работна ръка. Той участва в дискусия "Да! На българското автомобилостроене". Вицепремиерът пое ангажимент за лично съдействие за развитието и облекчаването на този бизнес.

"Вие от бранша сте живото доказателство и аргумент против твърденията, че България е слаба в икономическо отношение държава", обърна се вицепремиерът към деловите среди, участващи във форума. Той изтъкна, че по последни данни на НСИ високотехнологичното промишлено производство заема около 30 на сто от износа в България и в този експорт голям дял заема автомобилната индустрия.