Очаква се в плана за възстановяване да се добавят и допълнителни реформи, свързани с възобновяемите енергийни източници и с енергийната ефективност. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на дискусия по Националния план за възстановяване и устойчивост на България за стълб "Зелена България", предаде БТА.

Тя посочи, че темата, свързана с реформите, е важна и тя е основно условие за реализацията на такъв тип проекти, които са заложени в Плана. Петкова каза, че може би до крайния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост ще се добавят и допълнителни реформи, свързани с възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ и с енергийната ефективност.

В момента се работи по промяна в Закона за възобновяемите енергийни източници, свързана с изпълнението на евродиректива за задължението на всяка страна от ЕС да създава "работа на едно гише", когато става дума проекти, които се реализират с ВЕИ, припомни министърът. Петкова изтъкна, че това ще намали административната тежест и ще улесни инвеститорите. По думите й се обмисля да се предложи като реформа в плана, да се направи същото и за проектите, свързани с енергийната ефективност.

Министърът заяви, че не се предвижда "стимулиране" на ВЕИ с преференциална цена, като допълни, че България стриктно изпълнява европейската политика в това отношение и отбеляза, че такъв тип държавна помощ в настоящия момент не се предвижда.

Министърът посочи, че намирането на решение за отопление с природен газ за населението е решение на проблема с високите емисии, генерирани от отоплението на дърва и въглища. Петкова напомни, че с диверсификацията на газовите доставки ще може да се постигне конкурентна и в интерес на потребителите цена, като това ще стимулира частните инвеститори и общините в процеса на газификация.