Президентът на Гана Нана Адо Данква Акуфо-Адо казва, че репарациите за африканци и хора от африкански произход, пострадали от отвратителната трансатлантическа търговия с роби, са много просрочени, предаде специално за БТА ганайската агенция ГНА.

Той каза, че никаква сума не може да възстанови щетите, причинени от трансатлантическата търговия с роби и нейните последици с векове, "въпреки това, сега е време да се съживят и засилят дискусиите относно репарациите за Африка. Наистина, времето отдавна е дошло."

В реч при откриването на четиридневната среща на върха за репарации и расово изцеление в Акра в понеделник президентът каза, че ефектите от търговията с роби са били опустошителни за африканския континент и за африканската диаспора, като целият период на робство е задушил африканския икономически, културен и психологически напредък.

Той изрази съжаление, че темата за репарациите "се превръща в дебат" само когато става въпрос за Африка и африканците.

Президентът Акуфо-Адо отбеляза, че когато британците сложиха край на робството, всички собственици на поробени африканци получиха репарации в размер на двадесет милиона лири стерлинги, което се равнява днес на двадесет милиарда лири стерлинги, но самите поробени африканци не получиха нито пени.

По същия начин в Съединените щати собствениците на роби получиха по триста долара за всеки роб, който притежаваха, но самите роби не са получиха нищо. В случая с Хаити страната трябваше да плати репарации в размер на двадесет и един милиарда долара на френските робовладелци през 1825 г. при победата на великата Хаитянска революция, първата в Северна и Южна Америка и Карибите, която освободи робите.

"Местните американци са получавали и продължават да получават репарации; Японско-американските семейства, които са били затворени в лагери за интерниране в Америка по време на Втората световна война, получават репарации. Евреите, шест милиона от които загинаха в концентрационните лагери на хитлеристка Германия, получиха репарации, включително помощи и подкрепа за родината.

Така че е време Африка, двадесет милиона от чиито синове и дъщери бяха хванати и продадени в робство, също да получи репарации", подчерта президентът.

Президентът Акуфо-Адо помоли участниците на срещата на върха да не се занимават прекалено с условията за изплащане на репарации, а по-скоро да работят за установяване, недвусмислено, първо на справедливостта в призива за репарации.

"И дори преди тези дискусии относно репарациите да приключат, целият африкански континент заслужава официално извинение от европейските нации, замесени в търговията с роби за престъпленията и щетите, причинени от нея на населението, психиката, имиджа и характера на африканците по целия свят", каза той.

Президентът призова Африканския съюз да се ангажира с "нашите близки и роднини от диаспората" и да формира обединен фронт за напредък в каузата на репарациите.

"Дискурсът за репарациите не може да успее без акцент върху расовото изцеление. Трябва да се излекуваме от грешките от миналото, за да се възползваме от възможностите, които ни очакват в бъдеще", добави той.

Срещата на върха е организирана съвместно от Комисията на Африканския съюз, Фонда за наследство на африканското преходно правосъдие, Афро-американския институт и "Глобал Блек" (Global Black), с финансиране от Фондация Джон Д. и Катрин Т. Макартър.

На нея ще се обсъдят и проучат вариантите за преодоляване на пропуските в процеса за обезщетения в света и ще се създаде цялостна стратегия и програма за обединяване на трансконтиненталните планове за обезщетения.

Срещата на върха ще предостави също така възможност на различни участници на континента и от диаспората да се ангажират с предефиниране на стратегията, да изградят мостове и да създадат доверие в глобалната кампания.

На нея също така ще бъдат обсъдени възможните подходи за изцеление от континента, както и ще започне процес на диалог, който ще разкрие ролята на африканците в търговията с роби, както и ще определи областите на съгласие за колективно застъпничество и нови подходи за расово общностно изцеление.

Българската телеграфна агенция уточнява, че новината е избрана от ганайската агенция ГНА за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите.