Проектът на бюджет за 2023 г., който беше предложен от служебното правителство е с параметри, които изглеждат странно от гледна точка на макроикономическата конюнктура и въпреки рестриктивните прогнози на БНБ. В условията на реален икономически растеж, стабилен пазар на труда с ниска безработица и продължаваща инфлация, по-скоро трябва да очакваме бюджетен излишък и затягане на политиките за парична подкрепа. Въпреки това, виждаме проект на бюджет с изключително голям дефицит, което много силно отворя ножицата между приходите и разходите на държавата. Това е продължение на популистките политики заложени при актуализацията на бюджета в средата на миналата година, каза икономистът Владимир Сиркаров. Той прогнозира трудни дебати по проектобюджета в Народното събрание, заради задаващите се нови парламентарни избори това лято. А заради предстоящите местни избори в края на годината, икономистът не очаква да се реши и един от най-тежките проблеми в разходната част на бюджета, свързан с липсата на реформа в държавната администрация, включително съкращения на служители и въвеждане на електронни услуги. Сиркаров е категоричен, че предвиденото увеличение на минималната работна заплата трябва да бъде замразено за не по-малко от 3 години, а пък поредната актуализация на пенсиите може да "счупи" бюджета. Ако разчитаме държавата да генерира повишаване на благосъстоянието на гражданите, то ние сме обречени да бъдем бедни завинаги, каза той.

  • Защо увеличението на минималната работна заплата и пенсиите е проблем?
  • Нужна ли е данъчна реформа за балансиран бюджет с 3% дефицит?
  • Каква е причината да намаляват привлечените инвестиции в България?
  • Какво ще стане ако Парламента не приеме план-сметката на кабинета?

Отговорите на Владимир Сиркаров гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев.

Визитка:

Владимир Сиркаров е доктор по икономика, икономически изследовател в Съвета за икономически и публични политики към УНСС. Преподавател по оценка на бизнеса в стопанска академия "Димитър Ценов" в Свищов.