Американските компании са върнали в страната през 2018 година над половин трилиона долара, които са държали в чужбина, за да се възползват от данъчните промени, предаде Ройтерс. Данните обаче показват, че темпът се е забавил, като по този начин се премахва ключов източник на подкрепа за Уолстрийт.

Доларовото репатриране през периода юли-септември е спаднало до 93 милиарда долара, което е около половината от стойността за второто тримесечие и по-малко от една трета от 300-те милиарда долара, изпратени в САЩ от януари до март, според данните от текущите сметки.

Високата стойност на върнатите пари последва новите наредби, които позволяват на американското правителство да облага с данъци натрупаните в чужбина приходи от американските компании, без значение къде се държат парите. Предходните законови правила позволяваха на компаниите да "отсрочват" американските данъци върху приходите, натрупани извън страната, освен ако не върнат обратно парите.

Промяната предлага мощен стимул за връщането в САЩ на 3 трилиона долара. Смята се, че американските компании държат пари или в брой, или в американски ценни книжа в юрисдикции като Ирландия или Швейцария.