Лидерите на Турция, Азербайджан и Грузия Реджеп Ергодан, Илхам Алиев и Гиорги Маргвелашвили прерязаха лентата и пуснаха в експлоатация Трансанадолския газопровод TANAP.

Това се случи на официална церемония в турския град Ескишехир, на която присъства и българският министър на икономиката Емил Караниколов. По отсечката на тръбата от турско-грузинската граница до Ескишехир вече тече азерски природен газ. Суровината, която идва от находището Шах Дениз 2, ще се доставя основно за индустриализираната западна част на Турция.

Отсечката на TANAP от Ескишехир до турско-гръцка граница (гр. Кипи) в момента се изгражда. Строителните дейности са изпълнени на 80%, като включително се изгражда и подводната част - преходът през Дарданелите.

Тази отсечка на газопровода ще осигурява транзита на азерския природен газ за подаването му в Трансадриатическия газопровод (TAP), т.е. за европейския газов пазар. Отсечката е предвидена да влезе в експлоатация координирано с TAP, т.е. в началото на 2020 г. След влизането и в действие, газопроводът ще се конкурира с "Турски поток" на руската компания "Газпром".

Съгласно подписания договор Консорциумът Шах Дениз ще доставя за турския пазар 6 млрд. куб. м./год. от Втората фаза на находището Шах Дениз 2. Останалите 10 млрд. куб. м./годишно ще бъдат транзитирани по TANAP и TAP за европейския пазар, съответно за: Гърция (1 млрд. куб. м./год.), България (през интерконектора Гърция-България - 1 млрд. куб.м./год.) и Италия (8 млрд. куб.м./год.) Газопроводът TANAP е част от Южния газов коридор, който укрепва енергийната сигурност на Европа и който се явява четвърти коридор за пренос на природен газ към Европа. България е неразделна част от Южния газов коридор чрез проектите си за интерконектори с Гърция и Турция, които обаче още не са построени.