Шест представителни работодателски организации в сектор "Туризъм" настояват за прилагане на спасителни мерки в подкрепа на сектора за периода 2020 - 2021 г. Мерките са представени в позиция на организациите, адресирана до премиера Бойко Борисов, председателя на парламента Цвета Караянчева и вицепремиера Марияна Николова, разпространена от Националния брод по туризъм.

От бизнеса настояват да има по-голяма предвидимост по отношение на противоепидемичните мерки, които правителството смята да поддържа през следващата година. Настоява се са задължителен PCR или антигенен тест при влизане в страната за чужденците, който да се плаща от държавата, за единни мерки, които да се прилагат във всички хотели и ресторанти, които да бъдат ясно представени за вътрешния и външния пазар.

Предложението на бранша съдържа 13 точки.

По програмите за субсидирана заетост се предлага държавата да обяви конкретен хоризонт на програмата 60:40 - поне до 30 юни 2021 г., като се изтъква, че сегашният принцип на периодично удължаване на мярката и промяна на условия на всеки три месеца, поставя предприятията в риск, като част от тях в даден момент ще преминат към съкращаване на щатовете.

От организациите искат нова програма - 80:0, и промяна на дизайна на мярката с оглед в нея да имат възможност да участват новооткрити хотели и новостартирали туристически предприятия през 2021 г.

Мораториум върху заплащането на главници и лихви върху заеми към търговски банки за предприятия в хотелския бизнес до 31 декември 2021 г., е друго предложение.

С промени в Закона за местните данъци и такси се предлага регламентирането на възможност общинският съвет да може да освободи от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица и предприятия, които заради извънредното положение от март, са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.

Предлага се също и продължаване на действието на тази промяна, за да може всеки търговски обект, който затвори по време на пандемичната обстановка през 2020 и 2021 г., да бъде освободен от дължимата такса смет за периода, в който не работи.

Друго предложение е за преизчисляване на стойността на такса смет за 2020 г. и 2021 г. и формиране на тази за 2021 г. на база реалната ситуация, а не на база върхова 2019 г.

Настоява се и за програми за директна финансова подкрепа на големи предприятия, защото съществуващите сега, които са предимно по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", се отнасят основно за микро и малки предприятия, и една - за средни предприятия. Големите предприятия осъществяват най-голямата заетост и правят най-големите инвестиции в сектора, съответно са и най-силно засегнатите, посочват от организациите.

От организациите предлагат и програми за стимулиране на потреблението на услугите, предоставяни в сектора - ваучери за всички българи в определен размер или процентно съотношение, които да бъдат използвани за настаняване в български места за настаняване, за консумация в ресторанти и барове и т.н.; продължаване на програмата за субсидии за пристигнали туристи с международни чартърни програми за летния и за следващия зимен сезон.

Да се осигурят 80 на сто от заплатите на служителите, съгласно трудовите договори, на които са назначени, разсрочване на задълженията към бюджета, който са натрупани след 13 март 2020 г., за да се предотвратят запори, са сред другите предложения на организациите.

Осигуряване на държавно обезпечени оборотни кредити, за да могат фирмите да разполагат със средства за подготовка на следващия сезон и нормално отваряне на обектите, също би било от полза за бизнеса.

Компенсиране на стойност 20 на сто от оборота от същия месец на предишната година за периода, в които бизнесът е затворен със заповед и опрощаване на наемите в обекти - общинска и държавна собственост, за същия период, са сред другите предложения на бизнеса.

Организациите настояват туризмът да бъде включен в Плана за възстановяване и устойчивост на България.