Това, което би било добре България да направи и към което би трябвало да се стреми, е да поддържа изключително неутрална фискална позиция, да се опита да намали дефицита с 1 процент от брутния вътрешен продукт (БВП). Това каза Жан Франсоа Дофен, ръководител на експертната мисия на Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение у нас, при срещата на членове на мисията с депутатите от парламентарната комисия по бюджет и финанси, цитиран от БТА.

На 19 март мисията на МВФ ще представи резултатите от посещението си в България.

По думите на Дофен това, което експертите от мисията виждат в бюджета на страната за 2024 г. и оценяват като правилна политика, е, че той се опитва да повиши социалните разходи и инвестициите. Това е добре от гледна точка на растежа в дългосрочен план, но проблемът е, че в приходната страна в бюджета не се забелязват реформи, които да повишат приходите в държавната хазна постоянно в дългосрочен план, отбеляза той. Дофен коментира още, че решението за повишаване на максималния осигурителен праг е правилно, но не е достатъчно, за да се преодолее големият и повишаващ се дефицит в пенсионната система. Има предвидени промени и реформи, които да повишат събираемостта на данъците, но дали това ще даде резултат, на този етап не е сигурно.

Също смятаме, че политиката да се събира 100 процента дивидент от държавните предприятия крие доста рискове, защото подкопава способността на тези предприятия да инвестират, каза Дофен.

Ръководителят на мисията на МВФ каза, че една от препоръките, които експертите ще отправят към България, е да се възстанови ставката на ДДС във всички сектори до нивата отпреди пандемията и да се върне за всички на 20 процента. Сред препоръките ще бъде и да няма максимален осигурителен доход, да се повиши ставката на данъка на доходите на физическите лица, да се въведе прогресивна ставка за доходите.

"Нещо, което не препоръчваме да направите, е да намалите бюджетния дефицит чрез намаляване на инвестициите, защото това ще се отрази на растежа в дългосрочен план", предупреди Дофен.

От мисията на МВФ препоръчват България да се придържа към много внимателна фискална политика, каза ръководителят на мисията. Сред фискалните реформи, които ще позволят да се повишат социалните разходи и страната да продължи да инвестира в инфраструктура и човешки капитал, той очерта подобряване на управлението на инвестициите в публичния сектор, подобряване и усъвършенстване на системата за обществени поръчки, повишаване на прозрачността на фискалната система.

"Има голям потенциал да повишите ефективността в областта на социалните плащания, като обхванете повече категории лица, които се нуждаят от социално подпомагане, от друга страна - да продължите да инвестирате в човешки капитал", каза той.

Като втора голяма реформа Дофен отбеляза пенсионната система и добави, че въпросът е как могат да се направят нивата на пенсиите по-адекватни, като същевременно се гарантира финансовата устойчивост на пенсионната система. Според мисията на МВФ единственият лост, с който страната разполага за въздействие, е приходната страна на пенсионната система.

Третата област на реформи, отбелязани от Дофен, е в данъчната система на страната, за да бъде тя по-справедлива и да се повишат данъчните постъпления.

"Въвеждането на плоския данък, на ниската данъчна ставка от 10 процента за физическите и юридическите лица, изигра своята роля, но в момента този плосък данък се явява пречка, която не ви позволява да инвестирате адекватно в човешки капитал и в развитие на инфраструктурата. Със сигурност една от препоръките ни ще бъде да се въведе прогресивна данъчна система, поне що се отнася до данъка върху доходите на физическите лица", каза той.

Сред препоръките на мисията ще бъде още да се подобрят контролът и данъчните ревизии, които осъществява НАП на сегмент "големи данъкоплатци", за да могат да се оптимизират приходите от тази част.

Реформа за държавните предприятия е друга необходима реформа, според мисията на МВФ.

Жан Франсоа Дофен коментира и готовността на страната ни за присъединяване към еврозоната.

"Ако България продължи да следва една разумна икономическа и фискална финансова политика, смятаме, че е реалистично, че през 2025 г. страната ще успее да покрие и критерия инфлация", каза той.