Международният валутен фонд (МВФ) повишава прогнозата си за растежа на българската икономика за настоящата година спрямо очакванията си от април. Това сочи публикуваният днес есенен доклад "Преглед на световната икономика: Преодоляване на глобалните различия".

Същевременно обаче Фондът очаква страната ни да отбележи по-малко увеличение на БВП през 2024 г. в сравнение със заложеното в пролетния доклад.

През 2023 г. България ще постигне растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) от 1,7 на сто спрямо предходната година, когато икономиката нарасна с 3,4 на сто. Това е повишение с 0,3 проценти пункта спрямо априлските оценки за настоящата година.

За 2024 г. Фондът вече очаква БВП на страната да нарасне с 3,2 на сто вместо с прогнозираните през пролетта 3,5 на сто.

Прогнозите на МВФ предвиждат ръст на повечето страни в региона. В Гърция през 2024 г. се очаква БВП да нарасне с 2 на сто, в Хърватия - с 2,6 на сто, в Румъния - с 3,8 на сто, в Сърбия - с 3 на сто, в Турция - с 3 на сто, а в Северна Македония - с 3,2 на сто. Това означава, че единствено икономиката на Румъния в региона ще нарасне по-бързо от българската, а икономиката на Северна Македония ще отбележи еднакъв темп.

Значително влошени и за двете разглеждани години са прогнозите на МВФ за средногодишната инфлация у нас. За 2023 г. вече се очаква повишението на цените на дребно да бъде 8,5 на сто (при очаквания за 7,5 на сто в априлските оценки) след скока им по хармонизираната методика на ЕС с 13 на сто миналата година. За 2024 г. цените според Фонда ще се увеличат с 3 на сто, вместо с темпа от 2,2 на сто, прогнозиран по-рано тази година.

За безработицата МВФ запазва прогнозите си и очаква тя да възлиза на 4,6 на сто през настоящата година и да намалее леко до 4,4 на сто през следващата.

По-рано този месец друга международна финансова институция - Световната банка, обяви, че очаква 1,4 на сто ръст на БВП на България за 2023 г. и 2,7 на сто през 2024 г., като и за двете прогнозата бе с 0,1 проценти пункта по-ниска спрямо предишната оценка на банката.

По оценки на българското Министерство на финансите в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза от юни т.г. се предвижда ръст на БВП у нас с 1,8 на сто и с 3,3 на сто за 2024 година.