Зависимостта от въглища в много части на света пречи на глобалното екологично възстановяване да започне и пренасочването на енергетиката далеч от въглищата трябва да се превърне в световен приоритет, препоръчва изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол, цитиран от британския вестник "Гардиън". Въглищата все още представляват ключова част от енергийната система на Китай, а страната има планове за изграждане на нови въглищни ТЕЦ, допълва Бирол.

Индия също е силно зависима от въглищата и въпреки увеличеното производство на енергия от възобновяеми енергийни източници не показва голямо развитие по отношение на намаляване на използването на изкопаемите горива.

Миналата година емисиите на парникови газове в Китай са се повишили още повече спрямо нивата си за 2019 г., показват предварителните данни. Това е удар в надеждата, че възстановяването от пандемията на коронавируса ще насочи света към по-екологичен път, коментира "Гардиън". Данните на МАЕ показват силно възстановяване на емисиите в Китай през втората половина на 2020 г. От април нататък месечните нива на вредните емисии в Китай надминаха показателите от 2019 г. "Ако тази силна тенденция бъде потвърдена през декември, китайските емисии през цялата 2020 г. може да надминат нивото от 2019 г., въпреки рязкото спадане през първото тримесечие на миналата година", предупреждава Фатих Бирол.

3е-news.net

Китай излъчва най-много вредни емисии и ако усилията на страната са насочени да се възстанови от икономическия шок от пандемията и към подсилване на съществуващата икономика, а не към стимулиране на зеления растеж, то глобалните емисии ще бъдат силно засегнати. "Това изобщо не е добра новина", подчертава Бирол пред британската медия.

"Много страни смятат, че (въглищата) все още са евтин и собствен източник на производство на енергия и по-важното е, че в много страни въглищата все още са най-големият източник на заетост за хората."

Изпълнителният директор на МАЕ посочи за пример Индия, където въглищната индустрия е основен работодател. В страната има повече от половин милион миньори и повече наети непряко в производството на енергия и в железниците, за които въглищата са най-големият източник за транспорт.