Европейската комисия представи днес икономическите си препоръки за отделните държави в ЕС. Към България са отправени три основни препоръки за тази и следващата година.

Първата е да се подобри събираемостта на данъците и ефективността на бюджетните разходи, включително чрез действия за ограничаването на "сивата" икономика. Препоръчва се подобряване на управлението на държавните дружества, на основата на международния опит.

Втората препоръка е да бъдат предприети последващи действия за осигуряването на надзор и сигурност на финансовия сектор. Препоръчва се осигуряването на необходимата оценка на активите, включително банковите обезпечения, чрез подобряване на процесите на оценяване и одит. ЕК препоръчва да бъде завършена реформата на правилата за несъстоятелност и да бъде насърчена работата на вторичния пазар за необслужвани заеми.

На трето място се препоръчва да се увеличи заетостта сред хората в неравностойно положение чрез повишаване на уменията им. Брюксел предлага да се подобри предоставянето на качествено общо образование, особено за ромите и други групи в неравностойно положение. Препоръчва се нашата страна да подобри достъпа до здравни услуги и да се справи с недостига на здравни работници. ЕК предлага въвеждане на постоянна и прозрачна схема за определяне на минималния доход.