Цените на енергията и суровите и липсата на квалифицирана работна ръка са сред водещите предизвикателства за компаниите в Европа, показват данни от европейското икономическо проучване (ЕЕS) на Европалати за 2022 г. EES2022 дава информация за очакванията на над 52 000 предприятия в 26 европейски държави за следващата година. В проучването не са участвали Великобритания и Гърция.

Най-голямото предизвикателство през 2022 г . пред българските компании са цените на енергията и суровините, обяви на онлайн брифинг председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, предаде БТА. Той представи данните от проучването, което се прави за двадесет и девети път, а България участва в него за двадесет и трети път. Последното проучване е правено през септември тази година по стандартизиран въпросник, допълнен със ситуацията, свързана с ковид. От България са се включили 771 компании.

Кои са причините за тревога

80 на сто от анкетираните български компании са изразили притесненията си от цените на енергията и суровините през 2022 г., което е почти двойно повече спрямо данните за 2021 г. По думите на председателя на БТПП тези резултати не са случайни, защото всеки поглед към пазара, показва, че в някои сектори в пъти има увеличение на цените на суровините, растат и енергийните цени.

Цветан Симеонов съобщи, че днес работодателите отново остро възразяват срещу това, че в България за цените на природния газ не се прави достатъчно. В своя позиция Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и БТПП пишат, че независимо от обявеното на 4 ноември намаление на цената на природния газ, продължават да са валидни критиките към ръководството на "Булгаргаз" ЕАД. Затова от двете организации настояват за търсене на отговорност от лицата, ангажирани с провеждането на държавната политика в енергийния сектор - на ниво министерство и ръководства на държавните енергийни дружества.

На второ място по тревожност през следващата година българските фирми поставят проблема с липсата на работна ръка - 58 на сто от анкетираните, при 42 на сто за 2021 г. Липсата на квалифицирана работна ръка е бил проблем за бизнеса в очакванията им за 2020 г., се отчита още в анкета, когато делът на компаниите, посочили това затруднение, е бил 64 на сто.

Съпоставимостта на данните от 2020 г. и тези за 2022 г. показва, че не е сработила добре системата за професионално обучение и образование, коментира Симеонов.

Притесненията в компаниите за разходите на труд също нарастват за 2022 г., коментира Симеонов резултатите от анкетата и допълни, че заплатите се увеличават, а работодателите и предприятията не получават съответната възвръщаемост за повишените разходи за труд.

В анкетата се отчита леко повишение на опасенията, свързани с условията на финансиране през 2022 г.

Най-тревожни от всички показатели на България са данните за инвестициите, планирани от компаниите, коментира Симеонов. Той посочи, че едва 23 на сто от анкетираните фирми очакват увеличение на инвестициите догодина, при 34 на сто за 2021 г. и 46 на сто за 2020 г. По този показател България, Чехия и Литва са в групата на най-песимистично настроените държави.

Сред другите проблеми, които ще стоят на дневен ред през бизнеса в България през 2022 г. заради ковид кризата, съгласно проучването, са свързани с очакването за прекъсване във веригата за доставки, евентуалното удължаване на ограничителните мерки, промените в поведението на потребителите, както и трудности при покриване на задълженията. В останалите европейски държави затрудненията са със сходен характер.

Повече от двойно се увеличава притеснението в компаниите от България, че ще трябва да намаляват заетостта за 2022 г. - 18 на сто, спрямо очакванията за 2020 г. - 8 на сто.

В анкетата се отчита плахо увеличение на положителните очакванията за бизнес климата в България, като по изключение по този показател страната ни не е в последната тройка държави за Европа, а е на 12 място.