"Трябва да запазим въглищните централи в България. Те подържат стабилността на електроенергийната система. Възобновяемите източници все още не могат да правят това.", коментира изпълнителният директор на "Топлофикация Перник" инж. Чавдар Стойнев.

По думите му е необходимо да се преосмисли извеждането от експлоатация на базовите мощности без да бъде създаден ясен план с какво ще бъдат заменени. Според него в актуализираните териториални планове са предложени идеи, които на практика обаче не са изцяло приложими за страната ни.

Изпълнителният директор на топлофикацията подчерта, че е необходима политическа намеса за запазването на работещите централи, както и да се осигури помощ за тяхната модернизация и енергийна трансформация в контекста за Европейския зелен пакт. По думите му по-голяма част от енергийните дружества до този момент са инвестирали изцяло собствен финансов ресурс с цел поетапното намаляване на използваните твърди изкопаеми горива и замяната им с алтернативни като природния газ и биогорива.

През последните три години в "Топлофикация Перник" също са реализирани инвестиции в подобряване на екологията, каза инж. Стойнев.   Като конкретен пример за това той посочи стрите газови когенератора, които се очаква да бъдат въведени в работен режим скоро, както и намеренията им да инвестират допълнително в мощности, работещи с природен газ, както и проектът за производство на енергия от биогаз.

"Европейската комисия не е поставила като условие за декарбонизация затварянето на ТЕЦ-ове. Европа изисква от България да бъдат намалени въглеродните емисии, което може да се случи чрез използването на чисти горива при производството на енергия и нови технологии", категоричен беше инж. Стойнев.

Той напомни, че страната ни сама е заявила желание за извеждане от експлоатация на отделни мощности, част от трите големи въглищни региона и изрази надежда, че преди териториалните планове за справедлив преход да бъдат изпратени в Европа, правителството ще се съобрази с решението на Народното събрание за категоричен отказ от затварянето на въглищните централи.

"Затварянето на базови мощности се равнява с оставането без работа на стотици заети в сектор "Енергетика" и обща загуба за икономиката, остойностяваща се на няколко милиона лева", каза инж. Стойнев.

И посочи, че според официалната статистика съкращаването на едно работно място в енергийния сектор би довело до намаляване с още поне 4 работни места в други икономически сектори.

България не трябва да допуска да остави без поминък хиляди висококвалифицирани кадри със специфични умения и опит, които трудно биха намерили реализация, категоричен е директорът на "Топлофикация Перник".

Според него политиката за затваряне на работещи предприятия, а не за тяхното развитие, ще рефлектира и върху образователната система. Сами ще накараме младите да не искат да учат и да не се занимават с професии, свързани с енергийния сектор, коментира той.

Стойнев увери, че ще продължават да търсят диалог с институциите, за да се намерят най-работещите решения за бъдещето както на "Топлофикация Перник", така и на цялата българска енергетика.