Българското общество и бизнес не бива да изостават в зеленото си развитие и да продължат да бъдат модерни и конкурентоспособни в европейското семейство. "Климатичните промени са глобално предизвикателство и България е част от пъзела - нека дадем правилните съобщения и правилната аргументация, нека помогнем на жизнеспособните проекти да бъдат реализирани сега". С тези думи Теодор Маринов, изпълнителен директор в ОББ се обърна към над 800-те участници в международна конференция Green Transition 2022. Събитието, което за втора поредна година фокусира зелената дискусия върху това как България успешно да стане част от процесите на трансформация, устойчиво развитие и декарбонизация.

Снимка: Dir.bg

В изложението си г-н Маринов обърна внимание на необходимостта от увеличаване на осведомеността и ангажираността на всички заинтересовани страни, на обществото, на на клиентите и партньорите на финансовия сектор, като добави:

"Да не забравяме, че ние като банкери финансираме жизнеспособни проекти. В момента има много такива проекти в сферата на енергетиката и производството и е въпрос на създаването на административни предпоставки за реализацията им, както и на осигуряването на работещи финансови инструменти в случаите на нужда от капитал и ограничаване на риска - както за инвеститорите, така и за банките. Нека заедно да ускорим процесите и да не допускаме спорове и дилеми да ни забавят, като се фокусираме върху това което ни обединява и за което сме сигурни че ще даде позитивен резултат. Не трябва да пропускаме възможността да подпомогнем българския бизнес и общество да се адаптират към климатичните промени и политики, успехът ни в това отношение ще предопредели бъдещето на нашите деца."

От думите на Маринов стана ясно, че банката прави всичко възможно да подкрепи зелената трансформация на българската икономика.

Снимка: Dir.bg