Директните плащания за обработваемите земи да бъдат с таван от 100 хил. евро, като фермерите могат да приспадат 50% от заплатите от общата сума преди намалението - това гласува Комисията по земеделие в Европейския парламент (ЕП).

Комисията одобри втората група предложения за подобряване на селскостопанската политика на ЕС след 2020 г.

Второто гласуване на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) беше съсредоточено върху новите правила на ЕС за директните плащания и развитието на селските райони след 2020 г. Измененията по към т. нар. Регламент за стратегическите планове бяха одобрени във вторник с 27 гласа "за", 17 "против" и един "въздържал се", съобщи ЕП.

В понеделник депутатите одобриха първата група предложения за подобряване на селскостопанската политика на ЕС, които защитават земеделските производители и висококачествените продукти. 

Държавите членки следва да ограничават годишните преки плащания за земеделски производители на ниво от 100 хил. евро, но те могат да позволят на земеделските производители да приспаднат 50% от заплатите, свързани със селското стопанство, от общата сума преди намалението, заявиха депутатите.

Те също така искат да насочат поне 5% от националните преки плащания към малките и средните фермери чрез специално доплащане на хектар.

Най-малко 2% от националните бюджети за директни плащания следва да отидат за млади стопани (доплащане на хектар за първите 7 години). Допълнителна подкрепа за млади стопани следва да се предостави от средствата за развитието на селските райони.

Също така евродепутатите искат държавите-членки да използват средствата за развитие на селските райони за конкретни действия за насърчаване на по-голямото включване на жените в икономиката в селските райони.

Комисията също така настоява всички плащания на хектар да достигнат най-малко 75% от средните преки субсидии до 2024 г. и 100% до 2027 г.

Стратегически планове

Новият модел на ОСП, основан на национални стратегически планове, които ще бъдат изготвени от държавите членки, следва да бъде отложен с една година до 2022 г., за да се даде повече време за адаптация.

Евродепутатите искат да отделят поне 30% от бюджета за развитие на селските райони за мерки, свързани с околната среда и климата, и не по-малко от 20% от преките плащания към еко-схеми. Тези доброволни еко-схеми следва да подкрепят не само околната среда, но и хуманното отношение към животните.