Растежът на световната икономика ще се забави до 2023 г., с увеличен риск от рязко "приземяване" в развиващите се икономики, прогнозира Световната банка в годишния си доклад Перспективи пред световната икономика (World Economic Outlook).

Банката очаква световната икономика да нарасне с 4,1 на сто през 2022 г. и с 3,2 на сто през 2023 г. спрямо 5,5 на сто през 2021 г. под влияние на по-слабо възстановяване на търсенето и отпадането на бюджетните и парични стимули в подкрепа на икономиката по света.

Растежът на България е преразгледан към повишение с 0,7 пункта до 3,3 на сто за 2021 г., с 0,5 пункта до 3,8 на сто през 2022 г. и с 0,2 пункта до 3,6 на сто през 2023 г.