Световната икономическа и финансова криза от 2008-2009 година вече е преодоляна, прогнозите за 2018 и 2019 година са оптимистични. Но рецесиите се повтарят циклично на всеки 10 години и затова нова криза може да ни удари всеки момент.

Това предупредиха от Световната банка в новия си доклад "Глобалните икономически перспективи пред света". Засега нещата са стабилни, но хоризонтът след 2019 година изглежда тревожно.

Експертите припомнят, че на всеки 10 години световната икономика изпада в рецесия и криза, като посочват и годините 1975, 1921 1991 и 2009. Така че 10 години от последната криза вече минаха и можем да очакваме следващата. Това показват и моделите за развитие на световната икономика-рисковете се увеличават, дори последната прогноза за икономически растеж през 2019 година бе понижена наскоро от 3 на под 2%.

Оптимистичната прогноза- ръст над 4% в света има едва 16% шанс да се осъществи. Докато падане под 2% на растежа вече напомня за 2008 година, когато той бе 1.8 %. Тогава също много малко експерти предвидиха настъпването на колапса в САЩ и верижната реакция в целия свят.

Според Световната банка, първата опасност е протекционистичните мерки, които не позволяват на световната икономика да постигне сериозен ръст. Втората опасност е свързана с развиващите се пазари и увеличаващите се дългове на страните. При едно внезапно затягане на парично-кредитната политика на САЩ, което ще доведе до скок на лихвите, някои държави могат да изпаднат в неплатежоспособност.

Експертите посочват, че в момента дълговете на частния и държавния сектор на развиващите се икономики са по-високи от нивата през 2008 година. Ако към това се прибавят и ограниченията в търговията, налагани чрез въвеждането на мита на различни стоки и избухване на инфлацията в света, това ще срине доверието на инвеститорите и ще доведе до деструктивни събития на финансовите пазари.