Европейската комисия отпусна 14 млрд. евро на девет държави от ЕС във втория транш от финансовата подкрепа за държавите членки по линия на SURE, предаде БТА. Като част от днешните операции Хърватия получи 510 млн. евро, Кипър - 250 млн. евро, Гърция - 2 млрд. евро, Италия - 6,5 млрд. евро, Латвия - 120 млн. евро, Литва - 300 млн. евро, Малта - 120 млн. евро, Словения - 200 млн. евро, а Испания - допълнителни 4 млрд. евро.

В края на октомври Италия, Испания и Полша вече получиха общо 17 млрд. евро по линия на инструмента SURE на ЕС.

Днешното плащане се извършва след втората емисия на социални облигации в рамките на инструмента SURE на ЕС, белязана от много силен интерес от страна на инвеститорите, съобщи пресслужбата на ЕК.

Щом всички суми по линия на SURE бъдат отпуснати на деветте държави, които получават финансова подкрепа днес, Хърватия ще е получила 1 млрд. евро, Кипър - 479 млн. евро, Гърция - 2,7 млрд. евро, Италия - 27,4 млрд. евро, Латвия - 192 млн. евро, Литва - 602 млн. евро, Малта - 244 млн. евро, Словения - 1,1 млрд. евро и Испания - 21,3 млрд. евро.

Подкрепата е под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия, като намерението е да се помогне на тези държави да се справят с внезапното увеличение на публичните разходи, насочени към запазване на заетостта. По-конкретно ще се помогне те да покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните режими на работа при непълно работно време, и други подобни мерки, които са въвели в отговор на пандемията от коронавирус, включително по отношение на самостоятелно заетите лица.

Инструментът SURE може да предостави финансова подкрепа в размер до 100 млрд. евро за всички държави членки. До момента комисията е предложила да се предостави финансова подкрепа от 90,3 млрд. евро на 18 държави членки. Следващите изплащания ще бъдат извършени през следващите месеци след съответните емисии на облигации.

По тази програма България ще получи заем в размер на 511 млн. евро с максимален срок за погасяване 15 години. Периодът за предоставяне на финансова помощ е 18 месеца. Страната ни вече издаде гаранции по инструмента SURE в размер на 107,5 млн. евро, за да получи финансирането.